Přeshraniční výpomoc v oblasti zdravotnictví

Publikováno: 16.10.2019 Autor: Jakouběová Petra

Starosta města Rumburk Lumír Kus se v úterý 15. 10. 2019 zúčastnil na pozvání zemského rady okresu Görlitz jednání o možné přeshraniční výpomoci v oblasti zdravotnictví. Jednalo by se o výpomoc mezi nemocnicemi Rumburk a Ebersbach v případě omezení provozu nemocnice nebo naplnění kapacity. Stávají se případy, kdy nemocnice v Rumburku nepřijímá další pacienty z důvodu plné obsazenosti lůžek. V takovém případě se jeví jako logické využít možnosti nemocnice v Ebersbachu, která je vzdálena jen 7 km od rumburské nemocnice. V současné době je pro Lužickou nemocnici důležité mít dostatek výkonů, aby zlepšila ekonomickou situaci provozu, a proto není žádoucí preferovat jiné nemocnice. Záložní řešení ale dává občanům výběžku větší jistotu. Bohužel v současné době není ještě legislativně dořešena plná úhrada poskytování péče v zahraničí, ale již jsou ministerstvem zdravotnictví podnikány kroky, které by takovouto úhradu zdravotní péče umožnilo.