Zastupitelstvo města Rumburk schválilo dotaci pro Lužickou nemocnici

Publikováno: 11.10.2019 Autor: Ježek Jiří

Deváté zasedání Zastupitelstva města Rumburk mělo na programu jeden hlavní bod jednání. Řešilo žádost insolvenční správkyně Lužické nemocnice o finanční podporu na zajištění chodu nemocnice do doby rozhodnutí věřitelského výboru o způsobu úpadku. V tříhodinové diskuzi padalo mnoho argumentů pro a proti. Všechny tyto argumenty měly logický základ, ale bylo nutno se rozhodnout politicky s ohledem na veřejný zájem. Argumentem proti podpoře bylo vyhlášení insolvence z důvodů nedostatku finančních prostředků na provozování nemocnice v režii města nebo povinnost státu a pojišťoven zajistit zdravotní péči občanům. Insolvenční správkyně JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová vysvětlila současný stav nemocnice a její personální problémy, odpovídala na dotazy zastupitelů a dokázala obhájit požadavky na finanční pomoc. Někteří zastupitelé byli na pochybách, zda je požadovaná finanční výpomoc v souladu s právními předpisy. Na toto odpovídal právní poradce města Mgr. Narcis Tomášek, který zastupitele ujistil, že se jedná o podporu veřejného zájmu. Nakonec se většina zastupitelů shodla na tom, že za schválenou dotaci si vlastně kupujeme čas na řešení situace s nemocnicí a vstřícným krokem dáme odpovědným subjektům možnost situaci vyřešit v potřebném časovém horizontu. Schválení dotace je zároveň vyjádřením podpory všem zaměstnancům, kteří by jinak v brzké době přišli o práci z důvodu uzavření nemocnice. Celková výše dotace pro Lužickou nemocnici činí 7 milionů korun a je určena na zajištění zdravotnického provozu.