Proběhlo další jednání o budoucnosti Lužické nemocnice

Publikováno: 18.7.2019 Autor: Jakouběová Petra

Ve středu 17. 7. 2019 proběhlo jednání na krajském úřadu, kterého se zúčastnil Ing. Lumír Kus - starosta Rumburku, Ing. Karel Schäfer - předseda představenstva LNaP, RSDr. Stanislav Rybák - náměstek hejtmana pro zdravotnictví, Ing. Petr Severa - vedoucí odboru zdravotnictví. Dále byli přítomni mediátoři, které pověřil ministr zdravotnictví, Bc. Jan Richter - předseda finančního výboru Ústeckého kraje a Ing. Jan Schiller - poslanec, člen Podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace.

Ze stran Ústeckého kraje byl navržen harmonogram dalšího postupu. Základními milníky jsou:

20. 7. 2019 - finální výstup z auditu

23. 7. 2019 - jednání Krajské zdravotní na VZP

24. 7. 2019 - jednání VZP na Ministerstvu zdravotnictví

5. 8. 2019 - pravděpodobný termín jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje

V případě odsouhlasení krajským zastupitelstvem vstupu do řešení LNaP bude potřeba provést další kroky. Předpoklad kraje je, že LNaP zajistí stažení návrhu na insolvenci a město odsouhlasí uhrazení ztráty za rok 2018. V nabídce VZP je převzetí části dluhů za rok 2019 s tím, že VZP zpětně proplatí úhradu výkonů za výhodné sazby a to za 210 dnů. Tím by finanční zátěž Rumburka byla nižší.

Děkuji zdravotnickému personálu nemocnice, že se zatím drží.

Teď je na řadě kraj a Krajská zdravotní, aby ukázali svou vůli v reálu.

Lumír Kus