Neskládáme ruce do klína

Publikováno: 12.7.2019 Autor: Jakouběová Petra

To, že zastupitelé rozhodli pro neúhradu ztráty je pochopitelné, protože nemohou slíbit zaplatit dluh, když na to nemají finance. To by bylo možné kvalifikovat jako poškozování věřitele. Jestliže Ústecký kraj deklaroval termín do konce roku, je tu jasná disproporce mezi možnostmi Ústeckého kraje a města Rumburk, které má na úhradu ztráty jen do září 2019.

Ve včerejším prohlášení vedoucího odboru zdravotnictví krajského úřadu Petra Severy zazněl termín „do několika týdnů“. To by mohlo znamenat i do září letošního roku. Jestli tomu tak je, pak by to otevřelo cestu k dalšímu jednání s Ústeckým krajem. Zároveň je ale na stole nabídka VZP, která předpokládá převzetí dluhů za rok 2019 Krajskou zdravotní. Toto řešení by bylo pro Rumburk výhodné, nicméně pro Krajskou zdravotní již méně. Na druhou stranu je bezplatně nabízen majetek Lužické nemocnice k převzetí.

Ve čtvrtek 11. 7. 2019 proběhlo jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, který se snaží najít mediátora pro vyjednávání mezi městem Rumburk a Ústeckým krajem. V současné době se snažím kontaktovat hejtmana a vyvolat další jednání k řešení situace kolem nemocnice. Pro další pokračování je nutné dát dohodnuté podmínky na papír, a ne jen pouze jako tiskové prohlášení, které vlastně k ničemu nezavazuje.

Věřím, že Ústecký kraj najde vůli ustoupit ze svých podmínek, aby bylo možné opět zasednout k jednacímu stolu a urychleně vyřešit tak kritickou situaci v poskytování zdravotní péče ve výběžku.

Lumír Kus