Zrušení výběrového řízení - Úředník Odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 1.7.2019 do 17.7.2019 Autor: Jägrová Ivana

                     ZRUŠENÍ   VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

 

 

Město Rumburk, zastoupené Mgr. Dagmar Žákovou, pověřenou výkonem

činností tajemníka Městského úřadu Rumburk, ruší dne 1. července 2019

výběrové řízení na obsazení pracovního místa Úředník Odboru životního

prostředí Městského úřadu Rumburk ze dne 24. června 2019.

 

 

 

 

 

V Rumburku dne 1. července 2019

 

 

Mgr. Dagmar Žáková v. r.

pověřena výkonem činností tajemníka

MěÚ Rumburk