Záchrana nemocnice v Rumburku v novém světle

Publikováno: 20.6.2019 Autor: Jakouběová Petra

Vážení občané Šluknovského výběžku, nemocnice v Rumburku má díky své spádové poloze pro Šluknovský výběžek nenahraditelnou úlohu a doposud poskytovala komplexní zdravotní péči pro bezmála 55 tisíc obyvatel výběžku. Z důvodu špatné finanční kondice byla společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. během několika let postupně převedena do vlastnictví města Rumburk. Těmito rozhodnutími však bývalé vedení města uvalilo na město obrovské břímě, které Rumburk není schopen v současnosti dlouhodobě utáhnout. A to nehledě na fakt, že de facto suplujeme povinnost zajištění zdravotní péče, kterou mají ze zákona zdravotní pojišťovny. Jako jediný vlastník se město už dva roky neúspěšně snaží sehnat strategického partnera. Po neúspěšném jednání s Ústeckým krajem o převodu a neúspěšném tendru na prodej nemocnice, se po volbách v roce 2018 vedení Rumburku opět vrátilo k jednání s krajem, potažmo s Krajskou zdravotní, a.s. (KZ)

Od podzimu loňského roku proběhlo několik konstruktivních schůzek s Krajskou zdravotní a představiteli Ústeckého kraje. Se starostou největšího města výběžku Stanislavem Horáčkem a dalšími zdejšími představiteli, jsme v únoru na schůzce na Ministerstvu zdravotnictví deklarovali společný postup. Krajskou zdravotní bylo na tomto místě přislíbeno nalezení řešení situace do dvou měsíců. Ještě během prováděného auditu pro převod podniku (due dilligence), kterou si zadala KZ, jsme byli několikrát ubezpečeni, že KZ je připravena jednat nejméně v oborech interna a chirurgie. Spolupráce v dalších oborech měla vyplynout z provedené hloubkové prověrky, o které se předpokládalo, že bude provedena do konce dubna, první předběžný výstup byl na konci května. Ve stínu těchto informací jsme potvrdili, že město Rumburk je připraveno provoz nemocnice finančně zajistit do září 2019.

 

Kroky, které jsme během těch osmi měsíců udělali, byly rychlé, přestože je to jako řídit vlak, kterému zanedlouho končí koleje, a vy nevíte, jestli se vám povede ho ukočírovat. Postupovali jsme s plným vědomím, že čas jsou peníze. Provoz nemocnice je velmi ztrátový a odebírá městu každoročně skoro pětinu rozpočtu. Provoz města je z důvodu deponace finančních prostředků pro pokrytí ztrát nemocnice zajištěn jen v nejnutnějších oblastech, nezbývá na investice a město strádá ve svém rozvoji. V rámci restrukturalizace nemocnice bylo provedeno sestěhování některých oddělení. Přes všechna ujišťování však nemocnice rychle ztrácí důvěru lékařů, lékařského personálu i pacientů a její ztráta se tím jen prohlubuje. Zároveň jsme KZ „napomínáni“ za přílišnou rychlost, kterou po ní vyžadujeme. Už dnes je podle nových informací jasné, že převod nebude proveden ani do září 2019 a že KZ požaduje další doplňující analýzy a jednání se zdravotními pojišťovnami.

 

Zastupitelstvo města Rumburk bude na svém zasedání dne 27. 6. 2019 rozhodovat o dalším osudu nemocnice.  Bude muset rozhodnout o pokrytí ztráty nemocnice za rok 2018 ve výši 52 mil. Zároveň bude schvalovat finanční plán na rok 2019, to znamená maximální částku povolené ztráty v tomto roce. Město Rumburk už není ve stavu, kdy by mohlo čerpat další úvěr a částka na pokrytí ztráty bude proto nižší než v minulých letech. Z toho vyplývá i termín možného financování ztráty nemocnice – září 2019. Po tomto termínu by již město provozovalo nemocnici s vědomím poškozování věřitelů, což je trestně postižitelné a zastupitelstvo takový krok těžko schválí. V tomto novém světle se proto bohužel objevuje skutečně reálná možnost uzavření Lužické nemocnice a s tím spojené ukončení poskytování zdravotní péče v regionu.