Proběhlo další jednání o budoucnosti Lužické nemocnice

Publikováno: 18.6.2019 Autor: Jakouběová Petra

V pondělí 17. června proběhlo na Krajském úřadu jednání ve věci zajištění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. Jednání se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, náměstek hejtmana pro zdravotnictví Stanislav Rybák, vedoucí Odboru zdravotnictví Petr Severa. Za Krajskou zdravotní byli přítomni předseda představenstva Jiří Novák a generální ředitel Petr Fiala. Zájmy občanů Šluknovského výběžku zastupovali starosta Rumburku Lumír Kus, předseda představenstva Lužické nemocnice a polikliniky Karel Schäfer, předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska Jan Kolář a předseda dobrovolného svazku obcí Robert Holec.

Na jednání zazněly požadavky na řešení dostupnosti zdravotní péče v regionu ať už prostřednictvím Lužické nemocnice nebo jiného subjektu. Byly podány informace k ekonomické situaci v Lužické nemocnici a finanční možnosti Města Rumburk k udržení chodu nemocnice. Diskutována byla také personální nestabilita v Lužické nemocnici a hrozící nebezpečí hromadných odchodů zaměstnanců při pokračování stávající nejistoty.

Krajská zdravotní poskytla některé informace z předběžné zprávy auditora a nastínila možný další postup, kterým by mohlo převzetí zdravotní péče v regionu ubírat. Z úst představitelů tohoto zdravotnického subjektu zaznělo, že konají v rámci zákonných možností a s péčí řádného hospodáře tak, aby neohrozili současnou ekonomickou stabilitu nemocnic, které spravují. Existuje preferovaný způsob možného převzetí zdravotní péče, který zatím není finální a je třeba ho ještě ověřit. Také bude dále probíhat jednání Krajské zdravotní se zdravotními pojišťovnami, zda by bylo možno zajistit výhodnější smlouvy.

Bohužel časové rozložení jednotlivých kroků Krajské zdravotní se nepotkává s finančními možnostmi vlastníka Lužické nemocnice. Bude teď záležet na zastupitelích města Rumburku, zda jim takový signál vyslaný z Krajské zdravotní, stačí k tomu, aby se rozhodli pro další finanční injekci do Lužické nemocnice, která stejně nebude dostatečná k tomu, aby udržela chod nemocnice do doby, než padne na kraji rozhodnutí.

O současné situaci byl informován ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a premiér Andrej Babiš, kteří byli požádáni o pomoc a již projevili zájem o řešení problému.