Zateplení bytového domu ul. Růžová č. p. 1467, Rumburk

Publikováno: 13.5.2019 Autor: Ježek Jiří

Projekt „Zateplení bytového domu ul. Růžová č. p. 1467, Rumburk“ je spolufinancován Evropskou unií.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo v roce 2018 průběžnou výzvu č. 78 – Energetické úspory v bytových domech III k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Město Rumburk tuto výzvu plánovaně využilo. V listopadu roku 2018 byla žádost o dotaci na projekt „Zateplení bytového domu ul Růžová č.p. 1467, Rumburk“ úspěšně podána a v březnu roku 2019 obdrželo Město Rumburk rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Cílem projektu „Zateplení bytového domu ul Růžová č.p. 1467, Rumburk“ je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení.

Dne 3. 4. 2019 byla na 17. schůzi Rady města Rumburk schválena Smlouva o dílo, na základě výběrového řízení, s účastníkem Miroslavem Hochmanem, který provádí stavební práce
na bytovém domě č.p. 1467, ul. Růžová.

 

Informace o projektu

  • Název projektu: „Zateplení bytového domu ul Růžová č.p. 1467, Rumburk“
  • Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0010430
  • Celkové výdaje projektu: 3 246 257,00 Kč
  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 246 257,00 Kč
  • Dotace celkem: 1 363 427,94 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 1 882 829,06 Kč