KOTLÍKOVÉ PŮJČKY A DOTACE

Publikováno: 9.4.2019 Autor: Křemenák Petr

Kotlíkové dotace – 4. výzva – informace pro zájemce

Ústecký kraj vyhlásí počátkem července 2019 již čtvrtou výzvu pro občany Ústeckého kraje na tzv. „Kotlíkové dotace“ na výměnu kotlů s ručním přikládáním (nesplňující požadavky min. 3. emisní třídy) za nový zdroj tepla. Podporovány budou následující tepelné zdroje:

  • Tepelné čerpadlo – výše podpory až 80 % způsobilých výdajů, max. 120 000,- Kč
  • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – výše podpory až 80 % způsobilých výdajů, max. 120 000,- Kč
  • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – výše podpory až 80 % způsobilých výdajů, max. 100 000,- Kč
  • Plynový kondenzační kotel - výše podpory až 75 % způsobilých výdajů, max. 95 000,- Kč

Nebude již podporován automatický kotel na tuhá paliva kombinovaný uhlí/biomasa, který byl podporován v předešlých výzvách.

Kotlíkové dotace administruje Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje, kontakty a průběžné informace najdete na webu ÚK v sekci Dotace a granty/Kotlíkové dotace. Žádosti o dotaci budou přijímány
od 16. 9. 2019 a budou podávány pouze elektronicky.

 

Kotlíkové půjčky – průzkum zájmu rumburské veřejnosti

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR pilotní program tzv. „Kotlíkových půjček“, které mají sloužit občanům k předfinancování výměny kotlů. V případě zájmu veřejnosti může město Rumburk požádat Státní fond životního prostředí ČR o podporu k poskytnutí těchto půjček. Občané mohou poté od města
získat bezúročnou půjčku na nový zdroj tepla:

  • na tepelné čerpadlo či kotel na biomasu ve výši až 200 000,- Kč
  • na plynový kondenzační kotel ve výši až 150 000,- Kč

Pokud bude ze strany občanů města o kotlíkové půjčky zájem, budou moci využít služeb specialisty, který pomůže s nalezením vhodného řešení výměny kotle včetně  vyřízení půjčky a dotace.

Občané, kteří by měli zájem o výměnu kotle s pomocí „Kotlíkové dotace“ při současném využitím „Kotlíkové půjčky“, ať se
do 26. 4. 2019 obrátí na místostarostu města Rumburk Jiřího Pimparu, e-mail: jiri.pimpara@rumburk.cz, k nahlášení předběžného zájmu o získání této formy podpory, případně k získání dalších informací.

 

8.4.2019