Informace k zápisu do mateřských škol v Rumburku pro školní rok 2019/2020

Publikováno: 24.4.2019 do 2.5.2019 Autor: Tillnerová Jiřina

Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Rumburk se bude konat dne 2. května 2019 od 10:00 do 11:30 hod. a od 14:00 do 16:00 hod. (MŠ Komenského, MŠ Krásnolipská, MŠ Sukova, MŠ Vojtěcha Kováře a MŠ V Podhájí). Školské obvody MŠ stanovuje Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 2/2016, která je zveřejněna na internetových stránkách města pod záložkou OBČAN → DOKUMENTY MĚSTA → OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Z ROKU 2016.