Informace k zápisu do základních škol v Rumburku pro školní rok 2019/2020

Publikováno: 1.4.2019 do 4.4.2019 Autor: Tillnerová Jiřina

Zápis do základních škol zřizovaných městem Rumburk se bude konat dne 4. dubna 2019 od 14:00 do 17:00 hod. (ZŠ U Nemocnice, ZŠ Tyršova a ZŠ Vojtěcha Kováře). Školské obvody ZŠ stanovuje Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 1/2005, která je zveřejněna na internetových stránkách města pod záložkou OBČAN → DOKUMENTY MĚSTA → OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Z ROKU 2005.