Odstrojené vánoční stromky - svoz

Publikováno: 4.1.2019 Autor: Jelínek Jiří

Vážení spoluobčané,

odstrojené vánoční stromečky můžete dávat ke kontejnerům na tříděný odpad nebo ke kontejnerům na směsný odpad odkud je budou svážet pracovníci TOM. Případně je můžete odevzdat jako bioodpad ve sběrném dvoře. 

Odbor komunálních věcí