Projekt „Zateplení panelového domu č.p. 283, ul. Luční Rumburk“ je spolufinancován Evropskou unií

Publikováno: 23.4.2018 do 31.3.2019 Autor: Ježek Jiří

Zateplení panelového domu č.p. 283, ul. Luční Rumburk

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo v roce 2016 průběžnou výzvu č. 37 – Energetické úspory v bytových domech II k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Město Rumburk tuto výzvu plánovaně využilo. V listopadu roku 2017 byla žádost o dotaci na projekt „Zateplení panelového domu č.p. 283, ul. Luční Rumburk“ úspěšně podána a v dubnu roku 2018 obdrželo Město Rumburk rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Cílem projektu „Zateplení panelového domu č.p. 283, ul. Luční Rumburk“ je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení.

Dne 18. 7. 2018 byla na 146. schůzi Rady města Rumburk schválena Smlouva o dílo, na základě zadávacího řízení, s firmou SPECIALISTA s.r.o., která provádí stavební práce na panelovém domě
č.p. 283, ul. Luční.

 

Informace o projektu

  • Název projektu: „Zateplení panelového domu č.p. 283, ul. Luční Rumburk“
  • Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007286
  • Celkové výdaje projektu: 8 500 784,00 Kč
  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 8 271 907,00 Kč
  • Dotace celkem: 2 605 650,70 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 5 666 256,30 Kč
  • Nezpůsobilé výdaje projektu: 228 877,00 Kč