DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE - 3. Výzva Ústeckého kraje

Publikováno: 2.10.2017 do 31.1.2018 Autor: Hlinková Libuše

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 11. 9. 2017 schválilo Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace).
Příjem elektronických žádostí bude zahájen dne 31. října 2017 v 10:00 hod.
Elektronická aplikace „Kotlíková dotace“ bude žadatelům přístupná ode dne 2. 10. 2017.

Ukončení přijímání žádostí je plánováno na 31. ledna 2018, 12.00 hod. V případě vyčerpání alokovaných finančních prostředků bude příjem žádostí ukončen dříve.

Kontaktní osoby:

Ing. Jiří Miler, tel: 475 657 339, miler.j@kr-ustecky.cz;

Ing. Michaela Bartošová, tel: 475 657 279, bartosova.m@kr-ustecky.cz;

Ing. Lucie Benešová, tel. 475 657 683, benesova.l@kr-ustecky.cz;

Ing. Darja Boudníková, tel. 475 657 986; e-mail: boudnikova.d@kr-ustecky.cz;

Bc. Alena Franceová, tel. 475 657 354, franceova.a@kr-ustecky.cz;

Ing. Eliška Martínková, tel. 475 657 988, e-mail: martinkova.e@kr-ustecky.cz;

Ing. Karolína Pokorná Haramiová, tel. 475 657 583, e-mail: haramiova.k@kr-ustecky.cz