VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Publikováno: 12.7.2017 do 21.7.2017 Autor: Herák Josef

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Ředitelka Integrovaného centra pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
vyhlašuje výběrové řízení

NA PRACOVNÍ POZICI: PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
v administrativě

DRUH PRÁCE: koordinace a zajišťování péče v rámci poskytování 4 sociálních služeb, zpracování sociální

koncepce, zabezpečování agendy vč. řešení sociálně právních problémů v organizaci,
rozvíjení a kontrolování kvality vč. standardů kvality soc. služeb, správa finančních účtů
klientů a komunikace mimo organizaci


MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna,
Horní Poustevna č.p. 40


PLATOVÉ ZAŘAZENÍ: platová třída 9 (dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)


PRACOVNÍ POMĚR: úvazek 100%


PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: ihned, případně dle dohody


Další požadavky:
 minimálně úplné střední odborné vzdělání s maturitou a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu
Pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 znalost PC (MS Excel, MS Word)
 pečlivost, svědomitost, samostatnost, dobrá komunikační schopnost, praxe v oboru výhodou


Náležitosti přihlášky uchazeče:
 jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
 státní příslušnost, místo trvalého pobytu uchazeče a místo současného bydliště
 číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 datum a podpis uchazeče


Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:
 životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 12 hod. do pátku 21. 07. 2017
Zaslání přihlášky: obálka označená „Neotvírat - Pracovník v sociálních službách“
Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením
Horní Poustevna 40, 407 82 Dolní Poustevna
Bližší informace o druhu práce podá: Ing. Lucie Vojtíšková, zástupkyně ředitelky/personalistka
tel.: 736 752 589, mail: vojtiskova@ichp.cz


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.