DIGITALIZACE POVODŇOVÉHO PLÁNU MĚSTA RUMBURK

Publikováno: 16.6.2017 Autor: admin

Vážení občané,

povodně jsou součástí přírodního koloběhu a představují pro Českou republiku největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof a mohou být i příčinou závažných krizových situací, při nichž vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na životech obyvatel v postižených územích a dochází k rozsáhlé devastaci kulturní krajiny včetně ekologických škod.

Zvyšující se četnost povodňových situací, oběti na lidských životech, škody na majetku státu
i obyvatel jsou důkazem, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Naše město si s ohledem na ničivé účinky povodní posledních dvaceti let toto plně uvědomuje, a proto činí celou řadu preventivních opatření.

V současné době probíhá zpracování nového digitálního povodňového plánu našeho města.  V rámci zpracování vstupních dat byla provedena základní analýza ohrožení vodními toky. Analýzou a následným ověřením dat, případně porovnáním s historickými mapami a fotografiemi, došlo k orientační sumarizaci nemovitostí ohrožených povodní.

Touto cestou bych chtěl požádat všechny vlastníky ohrožených nemovitostí o vyplnění základního sběrného formuláře povodňového plánu vlastníka nemovitosti. Pokud má objekt zpracovaný již vlastní povodňový plán a tento nebyl městskému úřadu předán, prosím o jeho předání. Formulář bude sloužit jako základní podklad pro sumarizaci údajů za město a jeho části. Data obsažená ve formuláři budou zpracována pouze pro potřebu činnosti povodňového orgánu města.

Orientační seznam ohrožených objektů i sběrný formulář naleznete na webových stránkách města a facebookové stránce pod názvem Rumburk – oficiální stránka města. Sběrný formulář je též přílohou Rumburských novin, jeho vyzvednutí je možné i na podatelně úřadu a v informačním centru.

Formulář mohou na úřad zaslat i vlastníci nemovitostí, jež nejsou rozlivem toku nijak ohrožené, ale hrozí u nich zasažení přívalovými (bleskovými) povodněmi pod svahy nebo nemovitosti ohrožené zpětným vzdutím do kanalizace.

Vyplněný formulář prosím odevzdejte na Městský úřad Rumburk do 15. 7. 2017.                                   S případnými dotazy se obracejte na paní Ivonu Vyčítalovou, úsek krizového řízení, tel.: 412 356 217.

Děkuji.

Jaroslav Sykáček, starosta města Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky6177/digitalizace_povodnoveho_planu_mesta_rumburk.pdf337 KBdigitalizace_povodnoveho_planu_mesta_rumburk.pdfvloženo: 16. 06. 2017, 09:24h
clanky6177/orientacni_seznam_ohrozenych_objektu_cast_2.pdf30 KBorientacni_seznam_ohrozenych_objektu_cast_2.pdfvloženo: 16. 06. 2017, 09:24h
clanky6177/orientacni_seznam_ohrozenych_objektu_cast1.pdf28 KBorientacni_seznam_ohrozenych_objektu_cast1.pdfvloženo: 16. 06. 2017, 09:24h
clanky6177/formular_ppn.docx29 KBformular_ppn.docxvloženo: 16. 06. 2017, 09:24h