Výběrové řízení - samostatná účetní, Lužická nemocnice a poliklinika

Publikováno: 14.6.2017 do 26.6.2017 Autor: admin

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici: samostatná účetní.

Lhůta pro podání přihlášky je 26.6.2017 do 12.00 hod

NA PRACOVNÍ POZICI (druh práce) Samostatná účetní
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Rumburk
PRACOVNÍ POMĚR: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíců
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: je možný ihned nebo dle dohody

Požadavky:
• SŠ vzdělání ekonomického směru
• praxe v účetnictví minimálně 3 roky
• výborná znalost podvojného účetnictví a DPH
• znalost informačního systému KTKw výhodou
• znalost produktů MS Office (MS Excel, Word)
• samostatnost, pružnost, vysoké pracovní nasazení


Náležitosti přihlášky uchazeče:
• jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo OP, telefonní spojení, e-mailová adresa
• datum a podpis uchazeče


Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:
• životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• vyplněný personální dotazník (tiskopis je umístěn na www.nemrum.cz )


Nabízíme
• příjemné pracovní prostředí, možnost ubytování, příspěvek na stravu, možnost seberealizace, pracovní
benefity, finanční ohodnocení
• podporu v dalším odborném růstu
• 25 dní dovolenéPřihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky
nemůžeme zařadit do výběrového řízení.


Lhůta pro podání přihlášky: Nejpozději 26.6.2017 do 12.00 hod
Forma přihlášky: Písemná (včetně vyplněného personálního dotazníku)
Místo a způsob podání přihlášky:

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., Jiráskova 1378/4, 40801 Rumburk
(ředitelství nemocnice - sekretariát ředitele), osobně nebo prostřednictvím pošty
v uzavřené obálce označené „Neotvírat VŘ samostatná účetní."


Adresa, na kterou se přihláška odesílá:
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., Jiráskova 1378/4, 40801 Rumburk
(ředitelství nemocnice - sekretariát ředitele)


Bližší informace o druhu práce podá:
Mgr. Petr Dubravec, ředitel společnosti, tel.: 412 359 520

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Mgr. Petr Dubravec, v.r.
ředitel společnosti
V Rumburku, dne 13.06.2017