Poplatek za odpady první pololetí 2024

Publikováno: 28.6.2024 Autor: Pánková Denisa

Plátce poplatku uhradí (odvede) poplatek za 1. pololetí roku 2024 v termínu od 1.7.2024 do 31.7.2024. V případě, že u plátce nenastala v 1. pololetí 2024 žádná změna (např. objem popelnic, frekvence vývozů, počet popelnic apod.) zůstává mu částka a variabilní symbol stejný. Číslo účtu pro platbu poplatku za odpad je stále 78-5141830297/0100. V případě, že si nebudete jisti částkou a variabilním symbolem vyčkejte na doručení složenky nebo volejte t.č. 412 356 266. Složenky se budou rozesílat v polovině července 2024.

 

Poplatek můžete uhradit:

-          v hotovosti na pokladně Městského úřadu Rumburk nebo v kanceláři sběrného dvora

-          platební kartou na pokladně Městského úřadu Rumburk

-          bankovním převodem

 

Poplatek je stanoven v souladu s obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem poplatku podle kapacity nádoby platné od 1.1.2024.

Poplatek se hradí zpětně, nelze platit zálohově.

Případné informace podají pracovníci městského úřadu na odboru komunálních věcí nebo pracovníci firmy AVE CZ odpadové hospodářství.