Archiv:

POTRAVINOVÁ POMOC

POTRAVINOVÁ POMOC

1.4.2020 PřílohaPNG

CEDR - komunitní spolek nabízí potravinou pomoc lidem, ekonomicky zasaženým mimořádnými opatřeními spojenými s pandemií nemoci COVID 19, a to ve formě potravinových balíčků. Mimořádná okamžitá potravinová pomoc, slouží k zmírnění dopadů současné finanční tísně. Potravinová pomoc je určena pro drobné podnikatele, OSVČ, seniory a další spoluobčany, kteří mohou být v ohrožení z důvodu omezení nebo ztráty příjmu. Jste-li takovouto osobou, nebo znáte někoho ve svém okolí, kontaktujte naši koordinátorku Andreu Cicuovou na telefon 776 326 660, popřípadě na e-mail cicuova@os-cedr.cz. Potravinový balíček Vám ochotně dovezeme až domů.

 

V případě, že byste se nedovolali paní Cicuové, můžete se obrátit na pracovníka města Rumburk Tomáše Trana na telefon 720 042 297.

Legislativa COVID-19

Legislativa COVID-19

31.3.2020
Vláda včera prodloužila:
 
- zákaz vstupu cizinců na území ČR s výjimkami, 
- zákaz vycestování z území ČR s výjimkami,
- zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních s výjimkami,
- zákaz pohybu a pobytu ve veřejném prostoru bez ochranných prostředků dýchacích cest (nově s výjimkou pro děti do 2 let věku a řidiče motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle),
- zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb s výjimkami,
- zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkami,
- omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů.
 
Sledujte legislativu COVID-19, kterou průběžně aktualizujeme a doplňujeme.
Zrušení pravidelné zkoušky sirén ve středu 1. dubna 2020

Zrušení pravidelné zkoušky sirén ve středu 1. dubna 2020

31.3.2020

Pravidelná měsíční zkouška sirén, která se koná vždy první středu v měsíci, bude ve středu 1. dubna 2020 zrušena z důvodu mimořádného stavu vyhlášeného vládou v souvislosti s koronavirem.

O zrušení akustické zkoušky koncových prvků varování a vyrozumění rozhodl generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genpor. Ing. Drahoslav Ryba.

Není to poprvé, kdy se zkouška sirén ruší. Bylo tomu tak například při povodních v roce 2009 a 2013 nebo při návštěvě amerického a ruského prezidenta v roce 2010. Cíl je jediný, nevyvolávat paniku.

Preventivní rady pro seniory

Preventivní rady pro seniory

30.3.2020

Senioři jsou v současné době mnohdy nuceni využít cizí pomoci. Tou může být pomoc od blízké osoby, souseda, ale také od různých dobrovolnických organizací, které se do pomoci seniorů aktivně zapojují. Bohužel ne každý, na koho se obrátíte s žádostí o pomoc, ji poskytuje v dobrém úmyslu. O to více je potřeba, aby v současné době byli také senioři dostatečně informováni, aby více mysleli na své bezpečí a nenechali se zbytečně okrást.

Několik rad viz přiložený odkaz.

https://prevencekriminality.cz/preventivni-rady-seniori/

Informace pro OSVČ

Informace pro OSVČ

30.3.2020 více zde

Od 30.3.2020 mohou OSVČ na Městském úřadě Rumburk, konkrétně na obecním živnostenském úřadě, žádat o „ošetřovné“ na děti mladší 13 let.

Provozní doba podatelny, po dobu mimořádných opatření bude následovná:

30.3.2020 PřílohaDOCX
PO    08:00 - 11:30    12:30 - 15:00
ÚT 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00
ST 08:00 - 11:30 12:30 - 16:00
ČT 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00
08:00 - 11:30 12:30 - 14:00
     
Osobní doklady a řidičské průkazy propadlé po 1. březnu 2020 mohou lidé dál používat

Osobní doklady a řidičské průkazy propadlé po 1. březnu 2020 mohou lidé dál používat

25.3.2020 více zde

Doklady totožnosti propadlé po 1. březnu a řidičské průkazy, kterým skončila platnost v době nouzového stavu, mohou lidé dál používat.

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu (vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020), pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky).

Informace společnosti Quick Bus a.s.

Informace společnosti Quick Bus a.s.

24.3.2020

Dnem 24. 3. 2020 jsme nuceni přistoupit k úplnému omezení provozu jízdního řádu linky Rumburk - Česká Lípa - Praha (č. 510901). V kontextu aktuálních událostí, zapříčiněných šířením onemocnění nebezpečným koronavirem a ve vazbě na bezpečnostní opatření Vlády České republiky zaznamenává tato linka více než 95% úbytek cestujících. V důsledku takto snížené vytíženosti nemůžeme nadále provoz linky generující v tuto chvíli pouze velmi významné ztráty nadále zachovat. Upřímně děkujeme za vámi projevovanou přízeň a pevně věříme, že se nám všem podaří tuto situaci úspěšně přestát. Jakmile pominou bezpečnostní opatření a život obyvatel České republiky se alespoň částečně vrátí do možného "normálu", jsme připraveni provoz linky č. 510901 bezodkladně obnovit.

Provozní doba pokladny, po dobu mimořádných opatření bude následovná:

24.3.2020 více zde
PO    08:00 - 11:30    12:30 - 15:00
ÚT 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00
ST 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
ČT 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00
08:00 - 12:00  
     
OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

24.3.2020

V době trvání nouzového stavu se vyřizují pouze nezbytně nutné žádosti. Dochází k omezení výkonu agend, prosím, využijte možnost a učiňte podaní přes e-mail, přes podatelnu městského úřadu či prostřednictvím České pošty a to u žádostí jako například:

- ohlášení / zrušení provozovny
- přerušení podnikatelské činnosti

Nedodržení lhůty se promíjí.
Děkujeme za pochopení.

ODPADY - COVID-19

ODPADY - COVID-19

23.3.2020

Doporučujeme Vám věnovat pozornost stanovisku Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu. Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

 

Odbor komunálních věcí

Oblastní charita Šluknov

Oblastní charita Šluknov

23.3.2020

Chcete pomáhat?

Umíte šít na šicím stroji a chcete se zapojit do šití ochranných roušek pro zdravotní a sociální služby a další potřebné? Obraťte se na nás - Oblastní charita Šluknov koordinuje sběr a výdej materiálu, dáme vám vzor nebo hotové (dezinfikované) střihy, které je potřeba jen zašít. Vše vám dovezeme a hotové roušky odvezeme - samozřejmě vše při striktním dodržování hygienických opatření.

Dále hledáme šicí stroje.

Prosím, kontaktujte koordinátorku - Irena Gotthardová na telefon 723 352 633 nebo e-mail gotthardova@charitasluknov.cz.