Archiv:

Preventivní rady pro seniory

Preventivní rady pro seniory

30.3.2020

Senioři jsou v současné době mnohdy nuceni využít cizí pomoci. Tou může být pomoc od blízké osoby, souseda, ale také od různých dobrovolnických organizací, které se do pomoci seniorů aktivně zapojují. Bohužel ne každý, na koho se obrátíte s žádostí o pomoc, ji poskytuje v dobrém úmyslu. O to více je potřeba, aby v současné době byli také senioři dostatečně informováni, aby více mysleli na své bezpečí a nenechali se zbytečně okrást.

Několik rad viz přiložený odkaz.

https://prevencekriminality.cz/preventivni-rady-seniori/

Informace pro OSVČ

Informace pro OSVČ

30.3.2020 více zde

Od 30.3.2020 mohou OSVČ na Městském úřadě Rumburk, konkrétně na obecním živnostenském úřadě, žádat o „ošetřovné“ na děti mladší 13 let.

Provozní doba podatelny, po dobu mimořádných opatření bude následovná:

30.3.2020 PřílohaDOCX
PO    08:00 - 11:30    12:30 - 15:00
ÚT 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00
ST 08:00 - 11:30 12:30 - 16:00
ČT 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00
08:00 - 11:30 12:30 - 14:00
     
Výdej roušek

Výdej roušek

27.3.2020

Podatelna městského úřadu je pro vás otevřena v pátek 27. 3. 2020 až do 14.00 hodin. V sobotu pak od 8.00 do 12.00 hodin. Kdo potřebuje roušku, může si ji v této době vyzvednout. Mimo tuto dobu můžete roušku získat na Městské policii v Rumburku.

Osobní doklady a řidičské průkazy propadlé po 1. březnu 2020 mohou lidé dál používat

Osobní doklady a řidičské průkazy propadlé po 1. březnu 2020 mohou lidé dál používat

25.3.2020 více zde

Doklady totožnosti propadlé po 1. březnu a řidičské průkazy, kterým skončila platnost v době nouzového stavu, mohou lidé dál používat.

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu (vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020), pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky).

Informace společnosti Quick Bus a.s.

Informace společnosti Quick Bus a.s.

24.3.2020

Dnem 24. 3. 2020 jsme nuceni přistoupit k úplnému omezení provozu jízdního řádu linky Rumburk - Česká Lípa - Praha (č. 510901). V kontextu aktuálních událostí, zapříčiněných šířením onemocnění nebezpečným koronavirem a ve vazbě na bezpečnostní opatření Vlády České republiky zaznamenává tato linka více než 95% úbytek cestujících. V důsledku takto snížené vytíženosti nemůžeme nadále provoz linky generující v tuto chvíli pouze velmi významné ztráty nadále zachovat. Upřímně děkujeme za vámi projevovanou přízeň a pevně věříme, že se nám všem podaří tuto situaci úspěšně přestát. Jakmile pominou bezpečnostní opatření a život obyvatel České republiky se alespoň částečně vrátí do možného "normálu", jsme připraveni provoz linky č. 510901 bezodkladně obnovit.

Provozní doba pokladny, po dobu mimořádných opatření bude následovná:

24.3.2020 více zde
PO    08:00 - 11:30    12:30 - 15:00
ÚT 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00
ST 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
ČT 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00
08:00 - 12:00  
     
OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

24.3.2020

V době trvání nouzového stavu se vyřizují pouze nezbytně nutné žádosti. Dochází k omezení výkonu agend, prosím, využijte možnost a učiňte podaní přes e-mail, přes podatelnu městského úřadu či prostřednictvím České pošty a to u žádostí jako například:

- ohlášení / zrušení provozovny
- přerušení podnikatelské činnosti

Nedodržení lhůty se promíjí.
Děkujeme za pochopení.

ODPADY - COVID-19

ODPADY - COVID-19

23.3.2020

Doporučujeme Vám věnovat pozornost stanovisku Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu. Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

 

Odbor komunálních věcí

Oblastní charita Šluknov

Oblastní charita Šluknov

23.3.2020

Chcete pomáhat?

Umíte šít na šicím stroji a chcete se zapojit do šití ochranných roušek pro zdravotní a sociální služby a další potřebné? Obraťte se na nás - Oblastní charita Šluknov koordinuje sběr a výdej materiálu, dáme vám vzor nebo hotové (dezinfikované) střihy, které je potřeba jen zašít. Vše vám dovezeme a hotové roušky odvezeme - samozřejmě vše při striktním dodržování hygienických opatření.

Dále hledáme šicí stroje.

Prosím, kontaktujte koordinátorku - Irena Gotthardová na telefon 723 352 633 nebo e-mail gotthardova@charitasluknov.cz.

ODPADY - UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA - AKTUALIZACE

ODPADY - UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA - AKTUALIZACE

23.3.2020

Na základě oznámení firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. bude od 16. 03. 2020 do odvolání uzavřen sběrný dvůr. Informace budeme upřesňovat.

Odbor komunálních věcí

Omezení výkonu agend

Omezení výkonu agend

20.3.2020 více zde

občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, matriky, registru vozidel, registru řidičů, obecního živnostenského úřadu, civilních a dopravních přestupků.