Vítejte v Rumburku

Lužické náměstí

Historické památky

Archiv:

Informace pro OSVČ

Informace pro OSVČ

2.4.2020 více zde

Aktuální informace pro OSVČ - „ošetřovné“ na děti mladší 13 let.

Kontejnery na bioodpad

Kontejnery na bioodpad

Vážení spoluobčané,

4 velkoobjemové kontejnery, které jsou rozestavěny po městě, jsou určeny pouze na bioodpad. Prosíme Vás, nevhazujte do kontejnerů jiný odpad než ten, na který jsou určeny. Bohužel minulý týden byl v kontejneru ze Strážného vrchu i jiný odpad, který můžete vidět na přiložené fotografii. Naši pracovníci ho museli vytřídit, protože takový odpad nemůže v bioodpadu pro další zpracování zůstat. Doufáme, že tato situace se nebude opakovat. Jinak budeme nuceni přestat kontejnery na bioodpad přistavovat. Pokud se za současného stavu stane, že jsou kontejnery na bioodpad plné, můžete bioodpad uložit vedle kontejneru.

V dalším případě byly v pondělí 6. 4. 2020 na svozovou trasu, pro sběr pytlů s tříděným odpadem, odloženy pytle s bioodpadem a objemný odpad. Ten na svozovou trasu nepatří a musejí ho pak svážet naši pracovníci. Prosíme Vás, počkejte až bude otevřen sběrný dvůr a objemný odpad odložte do sběrného dvora. Bioodpad odvezte do kontejnerů ve městě nebo si ho uložte na zahradě a odvezte ho až po otevření do sběrného dvora.

Víme, že to pro Vás není jednoduché, ale současná situace není jednoduchá ani pro nás. Děkujeme všem občanům, kteří se chovají zodpovědně a do kontejnerů odkládají jen bioodpad a na svozovou trasu pouze tříděný odpad v označených pytlích.

Odbor komunálních věcí

Organizace úředních hodin na registru vozidel

Organizace úředních hodin na registru vozidel

6.4.2020

Od středy 8. 4. 2020 bude do odvolání odbavení žádostí na registru vozidel provedeno jen na základě objednání telefonem nebo e-mailem.

Pro objednání užijte telefonní čísla:
412 356 300
412 356 331
412 356 334

nebo e-mailové adresy:
sarka.holcova@rumburk.cz
pavel.novotny@rumburk.cz
andrea.ungerova@rumburk.cz.

Placení poplatků upřednostňujeme platební kartou.

Poděkování Nadaci ČEZ

Poděkování Nadaci ČEZ

6.4.2020
Děkujeme tímto Nadaci ČEZ za finanční podporu ve výši 50 tisíc korun na zmírnění dopadu důsledků pandemie COVID-19.

 

Grantové řízení Krizová pomoc 2020 je  zaměřeno na rychlou finanční podporu v případě živelných pohrom, havárií, nehod, pandemií, nebo jiných podobných mimořádných událostí tak, aby došlo v co nejkratší době ke zmírnění, či k odstranění negativních následků.

 

Účelem žádosti na nadační příspěvek je spolufinancování nákupu respirátorů - N95 a dezinfekce pro potřebu zajištění ochrany pracovníků zdravotnických zařízení a služeb nacházejících se na území města Rumburk. 

Zápis do mateřských škol v Rumburku

Zápis do mateřských škol v Rumburku

6.4.2020 více zde

Zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 budou probíhat v období od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020. V souladu s opatřením ministerstva školství se budou zápisy konat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.   

Informace o plánované výluce Správy železnic

Informace o plánované výluce Správy železnic

3.4.2020 PřílohaPDF

Provozovatel dráhy, Správa železnic, s. o., informuje o plánované výluce na železniční trati 081 Děčín - Benešov nad Ploučnicí - Rumburk a zpět, která bude probíhat v úseku Krásná Lípa - Rumburk a zpět ve dnech 6. - 9. dubna 2020, vždy od 7.00 hodin do 14.00 hodin.

Účelem této výluky je údržba na trati (odstranění vegetace) ve vyloučeném úseku.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

  • všechny vlaky ve vyloučeném úseku Krásná Lípa - Rumburk a zpět budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy

Předpokládané zpoždění náhradní autobusové dopravy může dosáhnout cca 5 až 10 minut.

Kostka Krásná Lípa - služby pro Šluknovsko

Kostka Krásná Lípa - služby pro Šluknovsko

3.4.2020 PřílohaPDF

Kostka Krásná Lípa poskytuje sociální služby pro občany ze Šluknovského výběžku i v době nouzového stavu. Rozšířili nabídku o nákupy, poradenství a pomoc pro lidi, kteří přišli o část či celý příjem a další.

Vietnamská komunita darovala městu další stovky roušek a hygienických prostředků

Vietnamská komunita darovala městu další stovky roušek a hygienických prostředků

3.4.2020

Dnes (3. 4. 2020) jsme přijali od vietnamské komunity dalších 450 roušek pro potřeby občanů města. Je vidět, že se činí, neboť sami už rozdali dalších 700 roušek. Součástí daru bylo také 400 jednorázových rukavic a lahvičky s antibakteriálním mýdlem. Firma Potraviny T.S.T (Lužické náměstí) věnovala městu částku v hotovosti ve výši 30 tisíc korun, která bude použita na výdaje spojené především se zajištěním hygieny.

Děkujeme tedy jmenovitě Thanh, Thao, Huong, Ngan, Luong, Duong, Loan, Minh, Thao, Diep, Phan, Thoa.

Připomínáme, že výdej roušek probíhá na podatelně městského úřadu a na městské policii. Také jsme dali 100 kusů roušek do lékárny MAX, kde si mohou zákazníci lékárny roušky bezplatně vyzvednout po dobu otevírací doby.

 

 

 

 
MK - NEPLACENÍ PARKOVNÉHO

MK - NEPLACENÍ PARKOVNÉHO

2.4.2020

Na základě usnesení vlády České republiky č. 352 se od 2. 4. 2020 neplatí parkovné na Lužickém náměstí, parkovišti na Třídě 9. května a parkovišti SNP.

Odbor komunálních věcí

Poděkování neziskové organizaci CEDR

Poděkování neziskové organizaci CEDR

2.4.2020

Rád bych touto cestou poděkoval neziskové organizaci CEDR - komunitní spolek (https://os-cedr.cz/) za pomoc, kterou poskytuje občanům Rumburku ale i Šluknovského výběžku. S městem Rumburk spolupracuje při rozvozu roušek seniorům, kdy zavezli více než tisíc domácností. Lidé z CEDRu také obstarávají nákupy seniorům, aby nebyla tato riziková skupina vystavena nebezpečí nákazy.

S těmito činnostmi jsou ale spojené i výdaje. Proto Rada města Rumburk včera na svém jednání rozhodla o poskytnutí příspěvku této neziskové organizaci na činnost ve stavu nouze v celkové výši 50 tisíc korun. Věřím, že naše spolupráce bude nadále pokračovat a že společně vytvoříme občanům podmínky k překonání současné těžké situace.

Lumír Kus, starosta Rumburku

POTRAVINOVÁ POMOC

POTRAVINOVÁ POMOC

1.4.2020 PřílohaPNG

CEDR - komunitní spolek nabízí potravinou pomoc lidem, ekonomicky zasaženým mimořádnými opatřeními spojenými s pandemií nemoci COVID 19, a to ve formě potravinových balíčků. Mimořádná okamžitá potravinová pomoc, slouží k zmírnění dopadů současné finanční tísně. Potravinová pomoc je určena pro drobné podnikatele, OSVČ, seniory a další spoluobčany, kteří mohou být v ohrožení z důvodu omezení nebo ztráty příjmu. Jste-li takovouto osobou, nebo znáte někoho ve svém okolí, kontaktujte naši koordinátorku Andreu Cicuovou na telefon 776 326 660, popřípadě na e-mail cicuova@os-cedr.cz. Potravinový balíček Vám ochotně dovezeme až domů.

 

V případě, že byste se nedovolali paní Cicuové, můžete se obrátit na pracovníka města Rumburk Tomáše Trana na telefon 720 042 297.

Legislativa COVID-19

Legislativa COVID-19

31.3.2020
Vláda včera prodloužila:
 
- zákaz vstupu cizinců na území ČR s výjimkami, 
- zákaz vycestování z území ČR s výjimkami,
- zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních s výjimkami,
- zákaz pohybu a pobytu ve veřejném prostoru bez ochranných prostředků dýchacích cest (nově s výjimkou pro děti do 2 let věku a řidiče motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle),
- zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb s výjimkami,
- zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkami,
- omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů.
 
Sledujte legislativu COVID-19, kterou průběžně aktualizujeme a doplňujeme.
Zobrazit všechny
Archiv:

Informace pro OSVČ

Informace pro OSVČ

2.4.2020 více zde

Aktuální informace pro OSVČ - „ošetřovné“ na děti mladší 13 let.

ROUŠKY - MATERIÁL

ROUŠKY - MATERIÁL

19.3.2020 více zde

Prosíme všechny, kdo mají doma čisté, nepotřebné bavlněné látky, bavlněné tkaniny, nitě, kloboučkové gumičky o jejich distribuci na podatelnu městského úřadu.Šijeme zde roušky pro veřejnost, nemocnici, seniory, pro poskytovatele sociálních služeb. Roušky budou průběžně distribuovány. Tímto pomůžete dobré věci. Vážíme si Vaší pomoci. Děkujeme.

Roušky pro občany

Roušky pro občany

19.3.2020

Město Rumburk nabízí roušky občanům, v prvé řadě seniorům, kteří nemají možnost se k nim jinak dostat. Na městském úřadě byly určeny dvě pracovnice, kterým se občané mohou o roušky hlásit. Konkrétně Markéta Suchá (marketa.sucha@rumburk.cz, 702 233 772), Jana Walderová (jana.walderova@rumburk.cz, 702 233 672), Petra Zbončáková (702 233 597) a Kristýna Machová(728 991 436). Lidé je mohou kontaktovat na uvedených e-mailech a telefonních číslech v době od 8.00 do 17.00 hodin. Pracovnice požadavky lidí zaevidují a roušky budou dále předány dobrovolníkům z komunitního spolku CEDR, kteří je budou občanům distribuovat.

Osobní doklady a řidičské průkazy propadlé po 1. březnu 2020 mohou lidé dál používat

Osobní doklady a řidičské průkazy propadlé po 1. březnu 2020 mohou lidé dál používat

25.3.2020 více zde

Doklady totožnosti propadlé po 1. březnu a řidičské průkazy, kterým skončila platnost v době nouzového stavu, mohou lidé dál používat.

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu (vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020), pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky).

ODPADY - UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA - AKTUALIZACE

ODPADY - UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA - AKTUALIZACE

23.3.2020

Na základě oznámení firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. bude od 16. 03. 2020 do odvolání uzavřen sběrný dvůr. Informace budeme upřesňovat.

Odbor komunálních věcí

ODPADY - COVID-19

ODPADY - COVID-19

23.3.2020

Doporučujeme Vám věnovat pozornost stanovisku Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu. Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

 

Odbor komunálních věcí

Rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje

Hejtman Ústeckého kraje rozhodl o okamžitém poskytnutí věcných prostředků v podobě ochranných roušek a dalšího ochranného a zdravotnického materiálu, zabaveného v Lovosicích, určil školská zařízení zajišťující nezbytný provoz a vydal regulaci v dopravě.

Důležité upozornění

Důležité upozornění

19.3.2020
Důležité upozornění
 
Je nařízeno všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na
území České republiky na nezbytně nutné potřeby. Výjimky podle usnesení vlády podle bodu:
a) nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,
b) cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu ,
c) cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
d) pobyt v přírodě.
se na tyto osoby nevztahují
Apeluji na spoluobčany, kterých se to týká, aby byly ohleduplní ke svému okolí, protože oni jsou z důvodu pohybu v zahraničí možným zdrojem nákazy.
ZMĚNA HRANIČNÍHO PŘECHODU

ZMĚNA HRANIČNÍHO PŘECHODU

16.3.2020 PřílohaPDF

Vzhledem ke změně Opatření obecné povahy týkající se změny hraničního přechodu Jiříkov - Neugersdorf na přechod Rumburk - Neugersdorf upozorňujeme občany, překračující hranici za prací, že od 17.03.2020 od 5:00 je třeba používat nový hraniční přechod na silnici I/9.

Změna úředních hodin a informace pro občany

Změna úředních hodin a informace pro občany

16.3.2020 PřílohaDOCX
  • Ve středu budou úřední hodiny odpoledne od 13:00 do 16:00
  • V pondělí budou úřední hodiny dopoledne od 08:00 do 11:00

 

Uzavření Městského informačního centra

Uzavření Městského informačního centra

16.3.2020

S odkazem na mimořádná opatření k prevenci šíření koronaviru přijatá Vládou ČR je s účinností ode dne 14.03.2020 od 6:00 hodin Městské informační centrum Rumburk zcela uzavřené.

 

16.3.2020

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm). Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně - přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů. Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. - 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí. Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. "optimalizovaném režimu 2+2". Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná. Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace. Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech. Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. "Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně," dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Zobrazit všechny

Legislativa COVID-19

Archiv:

NÁVRH ZÁKONA O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU NA NÁJEMCE PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ

1.4.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 380 - schválení návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících podnikání

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ K VYČLENĚNÍ LŮŽEK PRO PACIENTY S COVID-19, JIMŽ JSOU POSKYTOVÁNY SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Usnesení vlády ČR č. 379 - mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nařízení vyčlenit ve zdravotnických zařízeních na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ O ZÁKAZU MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A PRODEJE SLUŽEB A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ČINNOSTÍ S VÝJIMKAMI

Usnesení vlády ČR č. 378 - mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb s výjimkami, zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkami, zákazu provozu heren a kasin, autoškol, taxislužeb, samoobslužných prádelen a čistíren, zákazu přítomnosti veřejnosti na vnitřních a venkovních sportovištích, zákazu prodeje ubytovacích služeb s výjimkami, s účinností od 02.04.2020 do 11.04.2020 

NÁVRH ZÁKONA O NĚKTERÝCH ÚPRAVÁCH V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI PŘI EPIDEMII V ROCE 2020

1.4.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 375 - schválení návrhu zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020  

NÁVRH ZÁKONA O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU NA NÁJEMCE PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K USPOKOJOVÁNÍ BYTOVÉ POTŘEBY

1.4.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 374 - schválení návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého SFRB a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty  

NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O NĚKTERÝCH PODMÍNKÁCH PODNIKÁNÍ

1.4.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 373 - schválení návrhu zákona, kterým se mění zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu 

PRODLOUŽENÍ DOČASNÉHO ZNOVUZAVEDENÍ OCHRANY VNITŘNÍCH HRANIC ČR

Usnesení vlády ČR č. 370 - schválení návrhu opatření obecné povahy o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR do 24.04.2020

NÁVRH ZÁKONA O PRAVOMOCI POLICIE ČR A OBECNÍ POLICIE

1.4.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 368 - schválení návrhu zákona o pravomoci Policie ČR a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR 

NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

1.4.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 366 - schválení návrhu zákona, kterým se mění zákon o spotřebitelském úvěru

NÁVRH ZÁKONA O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH V OBLASTI SPLÁCENÍ ÚVĚRŮ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19

1.4.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 365 - schválení návrhu zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU

1.4.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 364 - žádost vlády o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ

31.3.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 354 - doplnění usnesení č. 311 (Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19) a rozšíření programu i na OSVČ podnikající v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby

CÍLENÝ PROGRAM PODPORY ZAMĚSTNANOSTI + ZRUŠENÍ USN. 257 A 293

31.3.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 353 - schválení Cíleného programu podpory zaměstnanosti + zrušení usn č. 257 a 293

Zobrazit všechny

Video kanál youtube