Oficiální stránky města Rumburk - obec s rozšířenou působností

Město Rumburk - Logo
HOME - IMAGE

> Kontakty
Vyhledat:
Odbor


    Sestava dle 106/1999 Sb.

Adámková Lucie

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: evidence obyvatel

Telefon: 412356260
E-mail: lucie.adamkova@rumburk.cz

Adamová Dagmar

Odbor: Odbor finanční
Funkce: Referent

Popis funkce: úsek inventarizace a pojistných náhrad

Telefon: 412356236
E-mail: dagmar.adamova@rumburk.cz

Balcarová Zdeňka, Bc.

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Referent

Popis funkce: sociálně právní ochrana dětí, kurátorka pro mládež

Telefon: 412356281
E-mail: zdenka.balcarova@rumburk.cz

Baranová Jana, DiS.

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: občanské průkazy a cestovní pasy

Telefon: 412356242
E-mail: jana.baranova@rumburk.cz

Beniač Aleš

Odbor: Odbor finanční
Funkce: Referent

Popis funkce: úsek vymáhání pohledávek

Telefon: 412356241
E-mail: ales.beniac@rumburk.cz

Buldra Vladimír, Ing.

Odbor: Odbor finanční
Funkce: Vedoucí odboru

Popis funkce: vedoucí odboru OF

Telefon: 412356237
E-mail: vladimir.buldra@rumburk.cz

Daňková Miroslava

Odbor: Odbor vnitřních věcí
Funkce: Referent

Popis funkce: Oddělení správa a provoz úřadu

Telefon: 412356259
E-mail: mirka.dankova@rumburk.cz

Doležal Zdeněk

Odbor: Odbor regionálního rozvoje a investic
Funkce: Referent

Popis funkce: úsek investic

Telefon: 412356257
E-mail: zdenek.dolezal@rumburk.cz

Drugdová Helena

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Referent

Popis funkce: sociálně právní ochrana dětí, kurátorka pro mládež

Telefon: 412356294
E-mail: helena.drugdova@rumburk.cz

Dvořáková Eva, Bc.

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Referent

Popis funkce: sociální pracovnice OSPOD

Telefon: 412356117
E-mail: eva.dvorakova@rumburk.cz

Erbanová Jana

Odbor: Odbor majetkový
Funkce: Referent

Popis funkce:

Telefon: 412356271
E-mail: jana.erbanova@rumburk.cz

Fuksová Jana

Odbor: Odbor školství kultury a tělovýchovy
Funkce: Referent

Popis funkce:

Telefon: 412356282
E-mail: jana.fuksova@rumburk.cz

Gajdoš Jiří

Odbor: Městská policie
Funkce: Referent

Popis funkce: Manažer prevence kriminality

Telefon: 0
E-mail: jiri.gajdos@rumburk.cz

Goldbergová Bohuslava, Bc.

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Referent

Popis funkce: náhradní rodinná péče, pěstounská péče

Telefon: 412356263
E-mail: bohuslava.goldbergova@rumburk.cz

Gottwald Tomáš, Bc.

Odbor: Odbor životního prostředí
Funkce: Referent

Popis funkce: úsek ochrany odpadového hospodářství

Telefon: 412356287
E-mail: tomas.gottwald@rumburk.cz

Hasiči

Odbor:
Funkce: Organizace

Popis funkce: Hasiči města Rumburk

Telefon: 412332222
E-mail: info@hasicirumburk.cz

Havelková Ivana Bc.

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Referent

Popis funkce: náhradní rodinná péče, pěstounská péče

Telefon: 412356306
E-mail: ivana.havelkova@rumburk.cz

Hejna Marek

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: zkušební komisař

Telefon: 412356337
E-mail: marek.hejna@rumburk.cz

Herák Josef

Odbor: Odbor vnitřních věcí
Funkce: Vedoucí oddělení

Popis funkce: Vedoucí oddělení informatiky, pověřen vedením OVV

Telefon: 412356307
E-mail: herak@rumburk.cz

Hlinková Libuše

Odbor: Odbor školství kultury a tělovýchovy
Funkce: Referent

Popis funkce: cestovní ruch a propagace

Telefon: 412356234
E-mail: libuse.hlinkova@rumburk.cz

Hofmanová Dagmar DiS.

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Referent

Popis funkce: sociální pracovnice

Telefon: 412356311
E-mail: dagmar.hofmanova@rumburk.cz

Hoke Martina

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: živnostenská kontrola

Telefon: 412356283
E-mail: martina.hoke@rumburk.cz

Honc Josef

Odbor: Odbor komunálních věcí
Funkce: Referent

Popis funkce: mistr VPP

Telefon: 412333613
E-mail: josef.honc@rumburk.cz

Honzíková Iveta, Bc.

Odbor: Odbor životního prostředí
Funkce: Referent

Popis funkce:

Telefon: 412356333
E-mail: iveta.honzikova@rumburk.cz

Hroníková Martina

Odbor: Odbor životního prostředí
Funkce: Referent

Popis funkce: Kotce

Telefon: 725712742
E-mail: martina.hronikova@rumburk.cz

Hrubešová Radka, Bc.

Odbor: Odbor tajemníka
Funkce: Referent

Popis funkce:

Telefon: 412356246
E-mail: radka.hrubesova@rumburk.cz

Hubálková Gabriela

Odbor: Odbor vnitřních věcí
Funkce: Referent

Popis funkce:

Telefon: 412356399
E-mail: gabriela.hubalkova@rumburk.cz

Chodová Miroslava

Odbor: Odbor finanční
Funkce: Referent

Popis funkce: pokladna

Telefon: 412356264
E-mail: miroslava.chodova@rumburk.cz

Jägrová Ivana, Bc.

Odbor: Odbor tajemníka
Funkce: Referent

Popis funkce: Personalista

Telefon: 412356256
E-mail: ivana.jagrova@rumburk.cz

Jahodová Kateřina, DiS.

Odbor: Odbor stavební úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: úsek státní památková péče

Telefon: 412356223
E-mail: katerina.jahodova@rumburk.cz

Jakouběová Petra

Odbor: Odbor školství kultury a tělovýchovy
Funkce: Referent

Popis funkce: redakce RN

Telefon: 412356244
E-mail: petra.jakoubeova@rumburk.cz

Jánská Alena

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Vedoucí odboru

Popis funkce: Vedoucí odboru OCDSŽÚ

Telefon: 412356297
E-mail: alena.janska@rumburk.cz

Jelínek Jiří ml.

Odbor: Odbor vnitřních věcí
Funkce: Referent

Popis funkce: úsek informatiky

Telefon: 412356274
E-mail: jiri.jelinekml@rumburk.cz

Jelínek Jiří, MBA

Odbor: Odbor vnitřních věcí
Funkce: Referent

Popis funkce:

Telefon: 412356217
E-mail: jiri.jelinek@rumburk.cz

Jeništová Jaroslava

Odbor: Odbor finanční
Funkce: Referent

Popis funkce: úsek účetnictví

Telefon: 412356238
E-mail: jaroslava.jenistova@rumburk.cz

Ježek Jiří, Ing.

Odbor: Odbor vnitřních věcí
Funkce: Referent

Popis funkce: úsek informatika

Telefon: 412356218
E-mail: jiri.jezek@rumburk.cz

Ježková Simona

Odbor: Odbor regionálního rozvoje a investic
Funkce: Referent

Popis funkce: úsek investic

Telefon: 412356220
E-mail: simona.jezkova@rumburk.cz

Jindrová Jana

Odbor: Odbor majetkový
Funkce: Vedoucí odboru

Popis funkce: pověřena vedením odboru majetkového

Telefon: 412356261
E-mail: jana.jindrova@rumburk.cz

Kezerová Jana

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: registr vozidel

Telefon: 412356334
E-mail: jana.kezerova@rumburk.cz

Kittl Alois, Ing.

Odbor: Vedení města
Funkce: 2. místostarosta

Popis funkce: 2. místostarosta města

Telefon: 412356268
E-mail: alois.kittl@rumburk.cz

Kliková Helena Barbora

Odbor: Odbor finanční
Funkce: Referent

Popis funkce:

Telefon: 2147483647
E-mail: helena.klikova@rumburk.cz

Koderová Lenka

Odbor: Odbor životního prostředí
Funkce: Referent

Popis funkce: úsek vodoprávního úřadu

Telefon: 412356296
E-mail: lenka.koderova@rumburk.cz

Kohoutová Aneta

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Referent

Popis funkce:

Telefon: 412356331
E-mail: aneta.kohoutova@rumburk.cz

Kopečná Dagmar, Ing.

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: evidence obyvatel

Telefon: 412356252
E-mail: dagmar.kopecna@rumburk.cz

Košumberská Lenka

Odbor: Odbor finanční
Funkce: Referent

Popis funkce: úsek daní a poplatků

Telefon: 412356235
E-mail: lenka.kosumberska@rumburk.cz

Kotmel Waldemar

Odbor: Městská policie
Funkce: Referent

Popis funkce: Pověřen řízením MP

Telefon: 412332050
E-mail: waldemar.kotmel@rumburk.cz

Kozlerová Jana, Dis.

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Referent

Popis funkce: náhradní rodinná péče, kurátorka pro mládež

Telefon: 412356280
E-mail: jana.kozlerova@rumburk.cz

Krejčík Jan, Bc.

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: registr řidičů

Telefon: 412356298
E-mail: jan.krejcik@rumburk.cz

Křížová Lydie

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Referent

Popis funkce: opatrovník

Telefon: 412356311
E-mail: lydie.krizova@rumburk.cz

Kurucová Pavla

Odbor: Odbor vnitřních věcí
Funkce: Referent

Popis funkce: úsek sekretariátu

Telefon: 412356215
E-mail: pavla.kurucova@rumburk.cz

Kusová Jana, Ing.

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: registr řidičů

Telefon: 412356299
E-mail: jana.kusova@rumburk.cz

Latislav Jiří, Ing

Odbor: Odbor životního prostředí
Funkce: Vedoucí odboru

Popis funkce: vedoucí odboru OŽP

Telefon: 412356289
E-mail: jiri.latislav@rumburk.cz

Leso Václav

Odbor: Odbor vnitřních věcí
Funkce: Vedoucí oddělení

Popis funkce: Vedoucí oddělení správa a provoz úřadu

Telefon: 412356250
E-mail: vaclav.leso@rumburk.cz

Macková Monika

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Referent

Popis funkce: terénní pracovník

Telefon: 412356316
E-mail: monika.mackova@rumburk.cz

Macounová Drahomíra, Mgr.

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: doprava přestupky

Telefon: 412356335
E-mail: drahomira.macounova@rumburk.cz

Makovička Radek

Odbor: Odbor majetkový
Funkce: Referent

Popis funkce:

Telefon: 412356262
E-mail: radek.makovicka@rumburk.cz

Marková Lenka

Odbor: Odbor školství kultury a tělovýchovy
Funkce: Referent

Popis funkce: úsek městského informačního centra

Telefon: 412331171
E-mail: lenka.markova@rumburk.cz

Masařová Žaneta

Odbor: Odbor vnitřních věcí
Funkce: Referent

Popis funkce: Oddělení správa a provoz úřadu

Telefon: 412356332
E-mail: zaneta.masarova@rumburk.cz

Matoušková Kateřina

Odbor: Odbor životního prostředí
Funkce: Referent

Popis funkce: úsek ochrany přírody a krajiny, úsek ochrany zemědělského půdního fondu, úsek koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek, úsek ochrany ovzduší, úsek rybářství

Telefon: 412356288
E-mail: katerina.matouskova@rumburk.cz

Mecelová Pavla Bc.

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Referent

Popis funkce: sociálně právní ochrana dětí a funkce kurátora pro mládež v obvodu Šluknov

Telefon: 412356292
E-mail: pavla.mecelova@rumburk.cz

Mejstříková Markéta

Odbor: Odbor školství kultury a tělovýchovy
Funkce: Referent

Popis funkce:

Telefon: 412356304
E-mail: marketa.mejstrikova@rumburk.cz

Mertlová Dagmar, Ing.

Odbor: Odbor regionálního rozvoje a investic
Funkce: Vedoucí odboru

Popis funkce: vedoucí ORRI

Telefon: 412356233
E-mail: dagmar.mertlova@rumburk.cz

Mgr. Spasojevičová Světlana

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Referent

Popis funkce: sociálně právní ochrana dětí

Telefon: 412
E-mail: svetlana.spasojevicova@rumburk.cz

MIC Rumburk

Odbor: Odbor školství kultury a tělovýchovy
Funkce: Referent

Popis funkce: Městské informační centrum Rumburk

Telefon: 412331171
E-mail: info@icrumburk.cz

Michalů Iva

Odbor: Odbor životního prostředí
Funkce: Referent

Popis funkce: kotce

Telefon: 725712747
E-mail: iva.michalu@rumburk.cz

Mlejnková Pavla

Odbor: Odbor životního prostředí
Funkce: Referent

Popis funkce:

Telefon: 412356286
E-mail: pavla.mlejnkova@rumburk.cz

Mrkáčková Jana

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: živnostenský úřad

Telefon: 412356277
E-mail: jana.mrkackova@rumburk.cz

Nastoupilová Zuzana, Bc.

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Referent

Popis funkce: sociálně právní ochrana dětí a funkce kurátora pro mládež v obvodu Jiříkov a Krásna Lípa, tajemnice komise péče o rodinu a dítě

Telefon: 412356341
E-mail: zuzana.stehlikova@rumburk.cz

Nedvěd Jaroslav

Odbor: Odbor vnitřních věcí
Funkce: Referent

Popis funkce: oddělení správa a provoz úřadu

Telefon: 412356351
E-mail: jaroslav.nedved@rumburk.cz

Neidhardtová Dana

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Referent

Popis funkce: terénní pracovník

Telefon: 412356316
E-mail: dana.neidhardtova@rumburk.cz

Neidhardtová Markéta, Ing.

Odbor: Odbor regionálního rozvoje a investic
Funkce: Referent

Popis funkce: úsek úřad územního plánování

Telefon: 412356219
E-mail: marketa.neidhardtova@rumburk.cz

Netuková Kateřina

Odbor: Odbor vnitřních věcí
Funkce: Referent

Popis funkce: podatelna

Telefon: 412356340
E-mail: katerina.netukova@rumburk.cz

Novák Jaromír

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: přestupky v dopravě

Telefon: 412356284
E-mail: jaromir.novak@rumburk.cz

Novák Zdeněk

Odbor: Odbor vnitřních věcí
Funkce: Referent

Popis funkce: Odbor správa a provoz úřadu

Telefon: 412356347
E-mail: zdenek.novak@rumburk.cz

Novotná Michaela, Ing.

Odbor: Odbor stavební úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: Administrativní pracovník

Telefon: 412356230
E-mail: michaela.novotna@rumburk.cz

Píchová Marie, Bc.

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Referent

Popis funkce: sociální pracovník

Telefon: 412356309
E-mail: marie.pichova@rumburk.cz

Pimpara Jiří

Odbor: Vedení města
Funkce: 1. místostarosta

Popis funkce: 1. místostarosta města

Telefon: 412356213
E-mail: jiri.pimpara@rumburk.cz

Pinkasová Lucie, DiS.

Odbor: Odbor majetkový
Funkce: Referent

Popis funkce:

Telefon: 412356270
E-mail: lucie.pinkasova@rumburk.cz

Plzáková Ivana

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Referent

Popis funkce: sociálně právní ochrana dětí

Telefon: 412356291
E-mail: ivana.plzakova@rumburk.cz

Pospíšilová Helena

Odbor: Odbor stavební úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: administrativní pracovník

Telefon: 412356224
E-mail: helena.pospisilova@rumburk.cz

Průdek Jiří

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: cestovní doklad

Telefon: 412356243
E-mail: jiri.prudek@rumburk.cz

Ranušová Šárka

Odbor: Odbor stavební úřad
Funkce: Referent

Popis funkce:

Telefon: 412356229
E-mail: sarka.ranusova@rumburk.cz

Rausová Štěpánka

Odbor: Odbor životního prostředí
Funkce: Referent

Popis funkce: úsek rostlinolékařské péče, orgán státní správy lesů, úsek myslivosti, úsek lesního hospodářství

Telefon: 412356295
E-mail: stepanka.rausova@rumburk.cz

Renglová Romana, Bc.

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Referent

Popis funkce: sociální pracovnice, kurátorka pro dospělé

Telefon: 412356310
E-mail: romana.renglova@rumburk.cz

Rezková Radka

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: matrika, narození

Telefon: 412356254
E-mail: radka.rezkova@rumburk.cz

Rokosová Dana, Bc.

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: obecní živnostenský úřad

Telefon: 412356319
E-mail: dana.rokosova@rumburk.cz

Růžičková Jitka

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: matrika, úmrtí, manželství

Telefon: 412356253
E-mail: jitka.ruzickova@rumburk.cz

Salabová Pavlína

Odbor: Odbor stavební úřad
Funkce: Referent

Popis funkce:

Telefon: 412356228
E-mail: pavlina.salabova@rumburk.cz

Seidl Rudolf

Odbor: Sbor dobrovolných hasičů
Funkce: Velitel jednotky

Popis funkce: velitel SDH

Telefon: 412332245
E-mail: hasici@rumburk.cz

Schreitterová Michaela

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Referent

Popis funkce: Koordinátor sociálních služeb

Telefon: 412356278
E-mail: michaela.schreitterova@rumburk.cz

Solarová Květa

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Referent

Popis funkce: sociální pracovník OSPOD

Telefon: 412356292
E-mail: kveta.solarova@rumburk.cz

Staněk Václav

Odbor: Odbor komunálních věcí
Funkce: Vedoucí oddělení

Popis funkce: pověřen vedením oddělení činností VPP, OPP a VS

Telefon: 412333405
E-mail: vaclav.stanek@rumburk.cz

Strašilová Ivana Bc.

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Vedoucí oddělení

Popis funkce: vedoucí oddělení SPOD ,sociálně právní ochrana dětí

Telefon: 412356293
E-mail: ivana.strasilova@rumburk.cz

Svoboda Petr

Odbor: Odbor komunálních věcí
Funkce: Referent

Popis funkce: mistr VPP

Telefon: 412333613
E-mail: petr.svoboda.vpp@rumburk.cz

Svoboda Petr, DiS

Odbor: Odbor komunálních věcí
Funkce: Referent

Popis funkce: Veřejné osvětlení

Telefon: 412356231
E-mail: petr.svoboda@rumburk.cz

Svobodová Denisa, Ing.

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Vedoucí odboru

Popis funkce: vedoucí odboru OSVZ

Telefon: 412356290
E-mail: sv@rumburk.cz

Svobodová Romana, Mgr.

Odbor: Odbor vnitřních věcí
Funkce: Referent

Popis funkce: úsek sekretariátu

Telefon: 412356216
E-mail: romana.svobodova@rumburk.cz

Sykáček Jaroslav, Ing.

Odbor: Vedení města
Funkce: Starosta

Popis funkce: Starosta města

Telefon: 412356212
E-mail: starosta@rumburk.cz

Sykáčková Jiřina, Bc.

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: živnostenský úřad, registrace

Telefon: 412356275
E-mail: jirina.sykackova@rumburk.cz

Ševčíková Markéta

Odbor: Odbor majetkový
Funkce: Referent

Popis funkce:

Telefon: 412356272
E-mail: marketa.sevcikova@rumburk.cz

Šimeček Libor, Bc.

Odbor: Odbor komunálních věcí
Funkce: Vedoucí odboru

Popis funkce: vedoucí odboru OKV

Telefon: 412356346
E-mail: libor.simecek@rumburk.cz

Škrková Jaroslava

Odbor: Odbor komunálních věcí
Funkce: Referent

Popis funkce: Odpady, veřejná zeleň, Hřbitov

Telefon: 412356266
E-mail: jaroslava.skrkova@rumburk.cz

Špačková Jiřina

Odbor: Odbor tajemníka
Funkce: Referent

Popis funkce: mzdová účetní

Telefon: 412356240
E-mail: jirina.spackova@rumburk.cz

Štefáčková Iva, Bc.

Odbor: Odbor školství kultury a tělovýchovy
Funkce: Vedoucí odboru

Popis funkce: pověřena vedením odboru OŠKTV

Telefon: 412356320
E-mail: iva.stefackova@rumburk.cz

Šudomová Lucie

Odbor: Odbor regionálního rozvoje a investic
Funkce: Referent

Popis funkce: oprávněná úřední osoba, úsek úřad územního plánování

Telefon: 412356248
E-mail: lucie.sudomova@rumburk.cz

Šurýová Marie , DiS.

Odbor: Odbor regionálního rozvoje a investic
Funkce: Referent

Popis funkce: Veřejné zakázky a investice

Telefon: 412356222
E-mail: marie.suryova@rumburk.cz

Tillner Jiří, Bc.

Odbor: Odbor komunálních věcí
Funkce: Referent

Popis funkce: Zástupce vedoucího odboru, místní komunikace

Telefon: 412356358
E-mail: jiri.tillner@rumburk.cz

Tillnerová Jiřina, Ing.

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: civilní přestupky

Telefon: 412356247
E-mail: jirina.tillnerova@rumburk.cz

Tran Tomáš

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Funkce: Referent

Popis funkce: manažer strategického plánu sociálního začleňování

Telefon: 412356278
E-mail: tomas.tran@rumburk.cz

Tůmová Radka

Odbor: Odbor školství kultury a tělovýchovy
Funkce: Referent

Popis funkce: redakce RN

Telefon: 412356350
E-mail: radka.tumova@rumburk.cz

Turková Nikola, Ing.

Odbor: Odbor stavební úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: silniční správní úřad a speciální stavební úřad

Telefon: 412356267
E-mail: nikola.turkova@rumburk.cz

Ungerová Andrea

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: registr vozidel

Telefon: 412356300
E-mail: andrea.ungerova@rumburk.cz

Vachtová Zlatuše

Odbor: Odbor majetkový
Funkce: Referent

Popis funkce:

Telefon: 412356269
E-mail: zlatuse.vachtova@rumburk.cz

Votočková Romana

Odbor: Odbor finanční
Funkce: Referent

Popis funkce: úsek účetnictví

Telefon: 412356239
E-mail: romana.votockova@rumburk.cz

Vyčítalová Ivona

Odbor: Odbor životního prostředí
Funkce: Referent

Popis funkce: úsek vodoprávního úřadu

Telefon: 412356285
E-mail: ivona.vycitalova@rumburk.cz

Walter Zbyněk, Bc.

Odbor: Odbor stavební úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: zástupce vedoucího OSÚ

Telefon: 412356226
E-mail: zbynek.walter@rumburk.cz

Zibnerová Anna

Odbor: Odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad
Funkce: Referent

Popis funkce: přestupky v dopravě

Telefon: 421356335
E-mail: anna.zibnerova@rumburk.cz

Žemlová Lenka, Bc.

Odbor: Odbor stavební úřad
Funkce: Vedoucí odboru

Popis funkce: Vedoucí odboru OSÚ

Telefon: 412356225
E-mail: lenka.zemlova@rumburk.cz
Oficiální stránky města Rumburk | Městský úřad Rumburk | tř. 9. května 1366/48 | 408 01 | Rumburk | tel: +420 412 356 211
Valid HTML 4.01 Transitional Seo servis
powered by Josef Herák | 2010