Oficiální stránky města Rumburk - obec s rozšířenou působností

Město Rumburk - Logo
HOME - IMAGE
> Dokumenty města > Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky

17.7.2013

Aktuální vyhlášky

Rok 2016

- č.1 -Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o místním poplatku z ubytovací kapacity

- č.2 -Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Rumburk

- č.3 -Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o výjimečném zkrácení doby nočního klidu

Rok 2014

- č.1 - obecně závazná vyhláška Města Rumburk o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Rok 2013

- č.5 - Obecně závazná vyhláška Města Rumburk o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakladání se stavebním odpadem

-  č. 4 - Obecně závazná vyhláška Města Rumburk č. 4/2013, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města

- č.3 - Obecně závazná vyhláška Města Rumburk č. 3/2013 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

Rok 2012

- č.2 - Obecně závazná vyhláška Města Rumburk o provozování výherních zařízení.

- č.1 - Obecně závazná vyhláška Města Rumburk, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Rok 2010

-  č.7 - Obecně závazná vyhláška Města Rumburk o místním poplatku ze vstupného

-  č.6 o místním poplatku ze psů

- č.3 - Obecně závazná vyhláška Města Rumburk č. 3/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

-  č.1 - Obecně závazná vyhláška Města Rumburk č. 1/2010, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Rumburk č. 4/2005, kterou se stanovují podrobnosti o stejnokroji městské policie a jeho nošení

Rok 2008

č.3 Obecně závazná vyhláška města Rumbruk, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě

Rok 2007

- č.3 OZV požární řád města Rumburk

- č.2 OZV o symbolech města Rumburk a jejich užívání

Rok 2006

- č.2 Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 - vymezení části Změny č.1 ÚPNSÚ

Rok 2005

- č. 3/2005 obecně závazná vyhláška Města Rumburk o městské policii

- č. 1/2005 o školských obvodech základních škol zřízených městem Rumburk

Rok 2004

č.6 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin

Rok 2002

- č. 2, kterou se ruší vyhláška o poskytování finanční a jiné pomoci při výstavbě bytů

Rok 2000

- č. 8 z roku 2000, kterou se ruší vyhláška č. 1/1999

- č. 7, kterou se ruší "Domovní řád města Rumburk"

- č. 2 o koeficientu růstu nájemného z bytu

Rok 1998

- č. 7 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Rumburk

Rok 1997

- č. 1 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠD

Rok 1994

- o poskytování finanční a jiné pomoci při výstavbě bytů


Zrušené vyhlášky

Rok 2013

- č.1 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.3/2012 - příloha č.1, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem, s účinností od 04.03.2013 v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

- č.2 - Obecně závazná vyhláška Města Rumburk č. 2/2013 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města

Rok 2012

- č.3 - Obecně závazná vyhláška Města Rumburk o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakladání se stavebním odpadem.

Rok 2011

- č.1, Obecně závazná vyhláška Města Rumburk o provozování výherních zařízení

Rok 2010

-  č.5 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

- č.2 - Obecně závazná vyhláška Města Rumburk o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení

- č.4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Rok 2009

- č.1 - za svoz a zneškodňování komunálního odpadu (dále jen "svoz") a ukládání stavební sutě ve sběrném dvoře

Rok 2007

- č.1 OZV Města Rumburk č.1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem na území města

Rok 2006

- č. 1 Obecně závazná vyhláška Města Rumburk - Požární řád města Rumburk

Rok 2005

- č. 2 Obecně závazná vyhláška Města Rumburk o symbolech města Rumburk a jejich užívání


- č. 4/2005 obecně závazná vyhláška Města Rumburk kterou se stanovují podrobnosti o stejnokroji městské policie a jeho nošení


- 6/2005 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Rumburk

- č. 5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Rok 2004

- OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2004 o spádových obvodech základních škol zřízených městem Rumburk


- Obecně závazná vyhláška Města Rumburkč. 4/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin

- Obecně závazná vyhláška Města Rumburk č. 3/2004 o místním poplatku ze vstupného

- Obecně závazná vyhláška Města Rumburk č. 2/2004 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

- Obecně závazná vyhláška Města Rumburk č. 1/2004 o místním poplatku ze psů

Rok 2002

č. 3, Obecně závazná vyhláška o odpadech - doplnění

- č. 1 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Rumburk

Rok 2000

- č. 9 z roku 2000 - poplatek ze psů

- č. 5 , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/1998


- č. 1 o vymezení místních komunikací k odstavení nákladních automobilů nebo jízdních souprav k zajištění celního odbavení, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Rok 1998

- č. 5 o místních poplatcích

- č. 4 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

- č. 2 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem

Rok 1996

č. 3 o spádových obvodech ZŠ zřízených městem

Rok 1995

- č. 2 o užívání veřejného prostranství

Oficiální stránky města Rumburk | Městský úřad Rumburk | tř. 9. května 1366/48 | 408 01 | Rumburk | tel: +420 412 356 211
Valid HTML 4.01 Transitional Seo servis
powered by Josef Herák | 2010