Oficiální stránky města Rumburk - obec s rozšířenou působností

Město Rumburk - Logo
HOME - IMAGE
> Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

12.2.2013

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí se organizačně člení na:

12.01 - úsek krizového řízení (v přímém řízení starosty města)
12.02 - úsek „Bezpečnostní ředitel" (v přímém řízení tajemníka úřadu)
12.10 - oddělení správa a provoz úřadu
12.11 - úsek správa a provoz úřadu
12.12 - úsek sekretariát
12.20 - oddělení informatiky
12.21 - úsek informatiky


12.01 Úsek krizového řízení ( v přímém řízení starosty města )

Jiří Jelínek, MBA, DiS. - pověřen vedením odboru vnitřních věcí
tel. 412356217
e-mail : krizove.rizeni@rumburk.cz

Konkrétní náplň činnosti úseku krizového řízení je uvedena  v příloze č. 1 str. 11 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk na webových stránkách v části Městský úřad.

12.02 Úsek Bezpečnostní ředitel úřadu ( v přímém řízení tajemníka města )

Jiří Jelínek, MBA, DiS.
tel. 412356217
e-mail : jiri.jelinek@rumburk.cz

Funkce bezpečnostního ředitele, je zřízena na základě § 71 odst. 1 zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Bezpečnostní ředitel je přímo podřízen tajemníkovi města města Rumburk. Bezpečnostní ředitel zajišťuje a plní povinnosti stanovené mu písemně odpovědnou osobou v rozsahu zákona; odpovědnost odpovědné osoby za ochranu utajovaných informací není jmenováním bezpečnostního ředitele dotčena.


12.10 Oddělení správa a provoz úřadu


12.11  úsek správa a provoz úřadu

Leso Václav  (vedoucí úseku)
tel.: 412 356 250

e-mail:

vaclav.leso@rumburk.cz

Zdeněk Novák tel.: 412 356 347 

e-mail:

zdenek.novak@rumburk.cz

Kateřina Netuková
tel.: 412 356 340

e-mail:

katerina.netukova@rumburk.cz

Miroslava Daňková tel.: 412 356 259

e-mail:

mirka.dankova@rumburk.cz

Jaroslav Nedvěd tel.: 412 356 351

e-mail:

jaroslav.nedved@rumburk.cz

Žaneta Masařová tel.: 412  356 332

e-mail:

zaneta.masarova@rumburk.cz

Gabriela Hubálková tel.: 412 356 399

email:

gabriela.hubalkova@rumburk.cz

12.12 úsek sekretariát

Romana Svobodová Bc.

tel.: 412 356 216

e-mail: romana.svobodova@rumburk.cz

Pavla Kurucová

mobil.: 412 356 215

e-mail: pavla.kurucova@rumburk.cz

Konkrétní náplň činnosti správa a provoz úřadu je uvedena v příloze č. 1 str. 10 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk na webových stránkách v části Městský úřad.

Podatelna

E-mail : epodatelna@rumburk.cz

Gabriela Hubálková tel.: 412 356 399 
e-mail: gabriela.hubalkova@rumburk.cz
Kateřina Netuková tel.: 412 356 340 e-mail: katerina.netukova@rumburk.cz

12.20 Oddělení infomatiky

12.21 - úsek informatiky

Josef Herák

- Pověřen vedením oddělení informatiky
tel.: 412 356 307
e-mail: herak@rumburk.cz

Jiří Jelínek ml.

tel.: 412 356 274

e-mail: jiri.jelinekml@rumburk.cz

Konkrétní náplň činnosti oddělení informatiky je uvedena v příloze č. 1 str. 11 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk na webových stránkách v části Městský úřad.

Oficiální stránky města Rumburk | Městský úřad Rumburk | tř. 9. května 1366/48 | 408 01 | Rumburk | tel: +420 412 356 211
Valid HTML 4.01 Transitional Seo servis
powered by Josef Herák | 2010