Oficiální stránky města Rumburk - obec s rozšířenou působností

Město Rumburk - Logo
HOME - IMAGE
> CzechPOINT

Czech Point

29.6.2010

Co je to Czech POINT?


Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 

logo - czech point

 

http://www.czechpoint.cz/


Výpisy z veřejných evidencí:


* Obchodní rejstřík
* Živnostenský rejstřík
* Katastr nemovitostí
* Výpis z bodového hodnocení řidiče
* Výpis z insolvenčního rejstříku
* Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpisy z neveřejných evidencí:

* Rejstříku trestů


Přijetí podání

* Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
* Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH


Agendy Informačního systému datových schránek

* Formulář žádosti o zřízení datové schránky
* Formulář povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
* Formulář zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/F
* Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
* Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
* Formulář oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
* Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
* Formulář žádosti o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
* Formulář žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
* Formulář žádosti, aby datová schránka plnila funkci OVM
* Formulář žádosti, aby datová schránka neplnila funkci OVM
* Formulář vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

Konverze dokumentů


* Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
* Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu


Ceník

V případě výpisů z Rejstříku trestů ověřující správní úřad vybírá vždy poplatek 100 Kč za výpis. Poplatek v tomto případě nezáleží na počtu stran ani není možné tento snížit.

Cena ostatních výpisů za 1. stranu: 100 Kč

Cena za další strany: 50 Kč

 


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?


Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 

Obchodní rejstřík
IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí
Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 


Ověřené výpisy z neveřejných evidencí :


Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.


Výpis z bodového hodnocení řidiče:

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo.


Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72):
Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o

* ohlášení živnosti
* ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
* žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání.
Doporučujeme na našem úřadě použít odborných služeb Živnostenského úřadu.


Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH:

Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatelé autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků . Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.


Vydání přístupových údajů do MA ISOH je na základě:

* identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace,
* identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,
* plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.


Datové schránky a autorizovaná konverze:

Dle zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů lze na pracovištích Czech POINT podat následující žádosti:

* žádost o zřízení datové schránky
* oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
* žádost o autorizovanou koncerzi z listinné do elektronické podoby dokumentu
* žádost o autorizovanou koncerzi z elektronické do listinné podoby dokumentu

 

 

Oficiální stránky města Rumburk | Městský úřad Rumburk | tř. 9. května 1366/48 | 408 01 | Rumburk | tel: +420 412 356 211
Valid HTML 4.01 Transitional Seo servis
powered by Josef Herák | 2010