Oficiální stránky města Rumburk - obec s rozšířenou působností

Město Rumburk - Logo
HOME - IMAGE
> AKTUALITY

Informace pro pořadatele kulturních akcí

24.2. 2017

Informace pro pořadatele kulturních, sportovních, prodejních či reklamních akcí  - poplatek ze vstupného

Povinností pořadatele hudebních, kulturních, sportovních, prodejních či reklamních akcí je oznámit tuto akci na odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Rumburk dle schválené Obecně závazné vyhlášky města Rumburk č. 7/2010 o místním poplatku ze vstupného

Postup oznamovatele:

1. Vyzvednout tiskopis na odboru školství, kultury a tělovýchovy (budova „B" - 1. patro)  - oznámení - podklad k místnímu poplatku ze vstupného

tiskopis i OZV č. 7/2010 lze stáhnout z webových stránek města - pod odborem školství, kultury a tělovýchovy

2. Tiskopis - Oznámení - podklad k místnímu poplatku ze vstupného, vyplnit a donést nejdéle do 7 dnů před pořádáním kulturní, sportovní, prodejní či reklamní akce na Městský úřad Rumburk, odbor ŠKTV, 1. patro budovy B.

Tiskopis se vyplňuje vždy, i když nevznikne poplatková povinnost. Pokud nevzniká poplatková povinnost je pořadatel povinen tuto skutečnost písemně doložit.

3. Pracovník odboru ŠKTV vypočte poplatek ze vstupného (15% - 20% dle OZV č.7/2010 dle druhu produkce). Poplatek se platí hotově v pokladně města, případně převede na účet města nejdéle do 15 dnů po skončení akce.

4. Možnosti osvobození od tohoto poplatku jsou vymezeny v Obecně závazné vyhlášce č. 7/2010.


Podrobnější informace na tel. č. 412 356 320
Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Oficiální stránky města Rumburk | Městský úřad Rumburk | tř. 9. května 1366/48 | 408 01 | Rumburk | tel: +420 412 356 211
Valid HTML 4.01 Transitional Seo servis
powered by Josef Herák | 2010