Oficiální stránky města Rumburk - obec s rozšířenou působností

Město Rumburk - Logo
HOME - IMAGE
> Dokumenty úřadu > Archiv veřejných zakázek
Město Rumburk - Původní profil zadavatele


Od 1.5.2015 jsme zprovoznili zadávání veřejných zakázek pomocí elektronického nástroje pro správu veřejných zakázek E-ZAK. Zde jsou zvěřejněny zveřejněné VZ před 1.5.2015.


na stránku    strana
nahled obrazku - vyberove_rizeni_verejna_zakazka.jpg
20.4.2015

Dokumenty: - rozhodnutí zadavatele - Kupní smlouva - Smlouva o operativním leasingu - Rámcová smlouva o operativním leasingu Dokumenty výzvy: - čestné prohlášení - krycí list - kupní smlouva - kvalifikační předpoklady - souhlas se zveřejněním - technická specifikace -...

nahled obrazku - vyberove_rizeni_verejna_zakazka.jpg
13.4.2015

Odkaz na profil...

nahled obrazku - vyberove_rizeni_verejna_zakazka.jpg
1.4.2015

Dokumenty: - Rozhodnutí zadavatele - Smlouva o dílo Dokumenty výzvy ke stažení: - Zadání VZ - Krycí list - Výkaz, výměr - Předávací protokol - Návrh...

nahled obrazku - vyberove_rizeni_verejna_zakazka.jpg
30.3.2015

Další dokumenty: - kupní smlouva - rozhodnutí zadavatele - smlouva o operativním leasingu - rámcová smouva Dokumenty výzvy: - čestné prohlášení- krycí list- kupní smlouva- kvalifikace předpokladů- písemné prohlášení- technická specifikace-...

nahled obrazku - vyberove_rizeni_verejna_zakazka.jpg
15.1.2015

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené se zpracováním projektové dokumentace (DPS¹) „Rekonstrukce strojovny zimního stadionu, Rumburk", technologické části strojovny zimního stadionu a soupisu stavebních prací s výkazem výměr zpracovaným dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., a rozpočtu v členění na...

nahled obrazku - vyberove_rizeni_verejna_zakazka.jpg
4.12.2014

Soubory ke stažení: - Zadání veřejné zakázky - Krycí list - Čestné prohlášení - Zadání návrhu za jednotlivé úkony peč.služby - Smlouva - Rozhodnutí...

nahled obrazku - vyberove_rizeni_verejna_zakazka.jpg
22.8.2014

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb pro budovy A+B+C MěÚ Rumburk a budovy MP Rumburk, poskytnutí případných souvisejících služeb, dodávka a doplńování spotřebního hygienického materiálu na vlastní náklady dodavatele a provádění samotného úklidu budov A+B+C úřadu a budovy MP. Dokumenty...

nahled obrazku - vyberove_rizeni_verejna_zakazka.jpg
25.7.2014

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí povrchů místních komunikací v Rumburku v rozsahu předloženého soupisu prací (výkazu výměr). Dokumenty: - Smlouva o dílo - Dodatek č.1 ke SoD - Dodatek č.2 ke SoD - Rozhodnutí zadavatele Dokumenty výzvy: - Výzva - Situace - Krycí...

nahled obrazku - vyberove_rizeni_verejna_zakazka.jpg
23.7.2014

Předmětem veřejné zakázky je zajištění víkendového vzdělávání pro pěstouny, kteří mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče podle ustanovení § 47b, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů s Městským úřadem v Rumburku, Tř. 9. Května 1366/48, 408 01...

nahled obrazku - vyberove_rizeni_verejna_zakazka.jpg
21.7.2014

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup nového, nepoužitého traktoru pro Město Rumburk, který je podrobně specifikován v příloze č.2 Výzvy "Technická specifikace". Dokumenty: - Rozhodnutí zadavatele - smlouva o dílo Dokumenty výzvy: - Výzva - Krycí list - Technická specifikace - Kupní smlouva - ČP o...

nahled obrazku - vyberove_rizeni_verejna_zakazka.jpg
18.7.2014

Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění činností spojených se zimní údržbou místních komunikací v katastrálním území Rumburk, Dolní Křečany a Horní Jindřichov v zimním období od 1.11.2014 do 31.3.2015 a od 1.11.2015 do 31.3.2016. Odkaz na profil zadavatele: profil...

nahled obrazku - vyberove_rizeni_verejna_zakazka.jpg
18.7.2014

Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb pro Město Rumburk formou E-aukce. Dokumenty: - Rozhodnutí zadavatele - Kupní smlouva Dokumenty výzvy: - Zadávací...

nahled obrazku - vyberove_rizeni_verejna_zakazka.jpg
3.7.2014

Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka drogistického zboží pro Město Rumburk formou E-aukce. Dokumenty: - Kupní smlouva - Rozhodnutí zadavatele - Zadávací...

nahled obrazku - vyberove_rizeni_verejna_zakazka.jpg
6.6.2014

Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí chodníku při levé krajnici silnice II/263 (tj. ulice Jiříkovská) v Rumburku v rozsahu předložené projektové dokumentace a soupisu prací (výkazu výměr). Dokumenty: - Smlouva o dílo č. 314 035 - Dodatek č. 1 ke...

Oficiální stránky města Rumburk | Městský úřad Rumburk | tř. 9. května 1366/48 | 408 01 | Rumburk | tel: +420 412 356 211
Valid HTML 4.01 Transitional Seo servis
powered by Josef Herák | 2010