Oficiální stránky města Rumburk - obec s rozšířenou působností

Město Rumburk - Logo
HOME - IMAGE
> Odbor regionálního rozvoje a investic > Odbor regionálního rozvoje a investic
nahled obrazku - null.png
10.4.2015

15. Odbor regionálního rozvoje a investic v souladu s úkoly a cíli územního plánování vytváří soustavnou koncepční činností podmínky pro komplexní řešení územního a prostorového rozvoje města a pro jeho uspořádání tak, aby se vytvářel vzájemný soulad všech funkčních složek územní s obecně technickými...

nahled obrazku - null.png
28.5.2014

Regionální operační program Severozápad (ROP SZ) podpořil dotacemi z evropských fondů v Ústeckém a Karlovarském kraji již bezmála 300 projektů. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad startuje od září soutěž o nejzajímavější projekt podpořený z ROP SZ. Bylo nominováno třicet dokončených projektů,...

nahled obrazku - null.png
28.5.2014

Město Rumburk bylo i v letošním roce úspěšné při podávání žádostí o dotaci do Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Schválené projekty „Rekonstrukce rybníka V Podhájí Rumburk - výpustný blok" a „Protipovodňové opatření - rybník Mexiko II - Rumburk" přispějí k zajištění vyšší schopnosti krajiny...

nahled obrazku - null.png
28.5.2014

Dne 30. ledna 2012 se na MěÚ ve Varnsdorfu - lead parter, uskutečnilo oficiální zahájení projektu „Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Groβschönau, Seifhennersdorf - poskytování vzájemnépomoci", se zástupci všech kooperačních partnerů projektu. Tento projekt byl schválen v listopadu loňského roku monitorovacím výborem Programu...

nahled obrazku - null.png
28.5.2014

Projekt s názvem „Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Groβschönau, Seifhennersdorf - poskytování vzájemné pomoci", který je spolufinancován z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013, úspěšně pokračuje v realizaci i v roce 2013. Projekt je zaměřený na...

nahled obrazku - null.png
28.5.2014

Tisková zpráva ze dne 20. 1. 2014: Slavnostní odhalení památníku na Studánce v sobotu 25. ledna 2014 v 10.30 hodin - Obnovený památník jako dar studánecké rodačce Marii Kaufmann Henkeové ke stým narozeninám Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české připravil na sobotu 25. ledna 2014 v 10.30 hodin...

Oficiální stránky města Rumburk | Městský úřad Rumburk | tř. 9. května 1366/48 | 408 01 | Rumburk | tel: +420 412 356 211
Valid HTML 4.01 Transitional Seo servis
powered by Josef Herák | 2010