Oficiální stránky města Rumburk - obec s rozšířenou působností

Město Rumburk - Logo
HOME - IMAGE
> Projekt Zelený Rumburk CZ.1.04/3.3.05/96.00183

Projekt Zelený Rumburk CZ.1.04/3.3.05/96.00183

10.4.2013

Město Rumburk realizuje projekt Zelený Rumburk CZ.1.04/3.3.05/96.00183, který je zaměřen na přímou intervenci pro osoby starších 50 let. Vybraná cílová skupina se potýká s kombinací znevýhodnění např. věk, nezaměstnanost delší jak 6 měsíců, chybějící kvalifikace, ohrožení sociálním vyloučením a má sníženou šanci získat v regionu pracovní uplatnění.
Do projektu bude zapojeno 20 osob z cílové skupiny, z níž minimálně 16 osob získá kvalifikaci v oboru Údržba veřejné zeleně a bude umístěno na nově vytvořené pracovní místo.
Po celou dobu realizace projektu získají všichni účastníci podporu a poradenství, které jim individuálně poskytne osoba koordinátora a odborného poradce.
Dílčí cíle projektu:
* 20 osob získá podporu a poradenství
* 20 osob absolvuje bilanční diagnostiku
* 20 osob absolvuje motivační kurz
* 20 osob absolvuje profesní vzdělávání - kvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně
* 16 osob získá pracovní místo na zkoušku - po dobu 3 měsíců na, které město Rumburk z projektu bude čerpat mzdové příspěvky
* 16 osob nastoupí na nově vytvořená pracovní místa na zkoušku na dobu 12 měsíců na, které město Rumburk z projektu bude čerpat mzdové příspěvky

Realizace projektu od 15. 3. 2013 do 14. 1. 2015.
Finance
Ministerstvo práce a sociálních věcí / Evropský sociální fond - 5 286 398,40 Kč

Kontakty:
Projektový manažer: Ing. Pavlína Šafusová
e-mail: zelenyrumburk@rumburk.cz
- řídí realizaci projektu a zajišťuje soulad s podmínkami a pravidly OP LZZ. Zajišťuje vedení dle rozpočtu a harmonogramu, zajišťuje vedení týmu, pracovní porady, účastní se kontrol projektu, zpracovává monitorovací zprávy, monitoruje plnění indikátorů, rozpočtu a aktivit


Finanční manažer: Miroslav Řebíček
e- mail: zelenyrumburk@rumburk.cz
-zajišťuje zpracování dílčí části monitorovacích zpráv, změn rozpočtu a žádostí o platbu, dále sleduje čerpání projektu a podílí se na výběru dodavatelů. Je zodpovědný za finanční řízení projektu a plnění rozpočtu

Koordinátor a poradce pro účastníky projektu: Kateřina Pretschová
e-mail: zelenyrumburk@rumburk.cz
kontakt.tel. č.: 412356278
mobil: 606672417
- provádí nábor účastníků do projektu, účastní se s účastníky projektu rekvalifikací a podporuje je při přípravě na závěrečnou zkoušku, monitoruje postup účastníků a zajišťuje pro ně poradenství po celou dobu jejich zapojení do projektu. Podporuje účastníky projektu při udržení si zaměstnání a pomáhá mu řešit případné spory, orientovat se na pracovišti, zlepšovat komunikaci

Projekt byl v přípravě podpořen ze strany Agentury pro sociální začleňování.

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Oficiální stránky města Rumburk | Městský úřad Rumburk | tř. 9. května 1366/48 | 408 01 | Rumburk | tel: +420 412 356 211
Valid HTML 4.01 Transitional Seo servis
powered by Josef Herák | 2010