Oficiální stránky města Rumburk - obec s rozšířenou působností

Město Rumburk - Logo
HOME - IMAGE
> AKTUALITY

Odbor stavební úřad

24.6. 2010

ÁDOSTI A FORMULÁŘE

Členění odboru:

1/ stavební úřad

2/ vyvlastňovací úřad

3/ státní památková péče

4/ silniční správní úřad, speciální stavební úřad, správní poplatky a pokuty, dopravní koncepce a obslužnost, orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích


Složení odboru:

Bc. Lenka Žemlová - vedoucí odboru

Bc. Zbyněk Walter  -  zástupce vedoucího odboru

Oprávněné úřední osoby:

Šárka Ranušová - stavební úřad

Pavlína Salabová - stavební úřad

Ing. Michaela Novotná - stavební úřad

Kateřina Jahodová DiS. - státní památková péče

Ing. Nikola Turková - silniční správní úřad, speciální stavební úřad, správní poplatky a pokuty, dopravní koncepce a obslužnost, orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

1/ stavební úřad

Oprávněné úřední osoby:

-         Bc. Lenka Žemlová - vedoucí

-         Bc. Zbyněk Walter - zástupce vedoucího

-         Šárka Ranušová

-         Pavlína Salabová

-         Ing. Michaela Novotná

Kontakt:

tel.: 412 356 228

fax.: 412 356 353

e-mail: pavlina.salabova@rumburk.cz

Specifikace výkonu oprávněné úřední osoby stavebního úřadu:

-         Zajišťování výkonu státní správy v rozsahu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve správním obvodu katastrálních území Rumburk, Horní Jindřichov, Dolní Křečany, Jiříkov, Filipov u Jiříkova, Staré Křečany, Brtníky, Panský, Kopec, Krásná Lípa, Zahrady, Vlčí Hora, Kyjov u Krásné Lípy, Krásný Buk, Doubice, ve správním obvodu obcí RUMBURK, KRÁSNÁ LÍPA, JIŘÍKOV, STARÉ KŘEČANY A DOUBICE.

-         Jedná se o činnosti stavebního úřadu, které jsou uvedeny v příloze č. I oddíl 17.01.  Organizačního řádu Městského úřadu na webových stránkách v části Městský úřad.

2/ vyvlastňovací úřad

Oprávněné úřední osoby:

-         Bc. Lenka Žemlová - vedoucí

-         Bc. Zbyněk Walter - zástupce vedoucího

Specifikace výkonu oprávněné úřední osoby vyvlastňovacího úřadu:

-         Zajišťování výkonu státní správy přenesené působnosti v rozsahu zákona o vyvlastnění č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění) ve správním obvodu obcí RUMBURK, KRÁSNÁ LÍPA, JIŘÍKOV, STARÉ KŘEČANY, DOUBICE, ŠLUKNOV, DOLNÍ POUSTEVNA, LIPOVÁ, LOBENDAVA, MIKULÁŠOVICE, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV.

-         Jedná se o činnosti vyvlastňovacího úřadu, které jsou uvedeny v příloze č. I oddíl 17.02.  Organizačního řádu Městského úřadu na webových stránkách v části Městský úřad.

3/ státní památková péče

Oprávněná úřední osoba:

-         Kateřina Jahodová DiS.

Kontakt:

tel.: 412 356 223

fax.: 412 356 273

e-mail: katerina.jahodova@rumburk.cz

Specifikace výkonu oprávněné úřední osoby státní památkové péče:

-         Zajišťování výkonu státní správy na úseku státní památkové péče ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění ve správním obvodu obcí RUMBURK, KRÁSNÁ LÍPA, JIŘÍKOV, STARÉ KŘEČANY, DOUBICE, ŠLUKNOV, DOLNÍ POUSTEVNA, LIPOVÁ, LOBENDAVA, MIKULÁŠOVICE, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV.

-         Jedná se o činnosti na úseku státní památkové péče, které jsou uvedeny v příloze č. I oddíl 17.03. Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk na webových stránkách v části Městský úřad.

4/ silniční správní úřad, speciální stavební úřad, správní poplatky a pokuty, dopravní koncepce a obslužnost, orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy dopravního značení

Oprávněná úřední osoba:

-         Ing. Nikola Turková

Kontakt:

tel.: 412 356 267

fax.: 412 356 273

e-mail: nikola.turkova@rumburk.cz

Specifikace výkonu oprávněné úřední osoby silničního správního úřadu, speciálního stavební úřadu, správních poplatků a pokut, dopravní koncepce a obslužnosti, orgánu státní správy ve věcech místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

1)     Úsek silniční správní úřad - místní komunikace a silnice II. a III. třídy

-         Zajišťování přenesené působnosti na úseku silničního správního úřadu místních komunikací na území města RUMBURK a státní správy na úseku silničního správního úřadu na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací v přenesené působnosti ve správním obvodu obcí RUMBURK, KRÁSNÁ LÍPA, JIŘÍKOV, STARÉ KŘEČANY, DOUBICE, ŠLUKNOV, DOLNÍ POUSTEVNA, LIPOVÁ, LOBENDAVA, MIKULÁŠOVICE, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV.

-         Jedná se o činnosti na úseku silničního správního úřadu, které jsou uvedeny v příloze č. I oddíl 17.04. Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk na webových stránkách v části Městský úřad.

2)     Úsek speciální stavební úřad

-         Zajišťování výkonu státní správy na úseku speciálního stavebního úřadu v rozšířené působnosti ve správním obvodu obcí RUMBURK, KRÁSNÁ LÍPA, JIŘÍKOV, STARÉ KŘEČANY, DOUBICE, ŠLUKNOV, DOLNÍ POUSTEVNA, LIPOVÁ, LOBENDAVA, MIKULÁŠOVICE, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV.

-         Jedná se o činnosti na úseku speciálního stavebního úřadu, které jsou uvedeny v příloze č. I oddíl 17.05. Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk na webových stránkách v části Městský úřad.

3)     Úsek správních poplatků a pokut

Zajišťuje zejména:

-         Vyměřování správních poplatků výkonu státní správy dle zákona o správních poplatcích v návaznosti na agendu úseku silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve správním obvodu obcí RUMBURK, KRÁSNÁ LÍPA, JIŘÍKOV, STARÉ KŘEČANY, DOUBICE, ŠLUKNOV, DOLNÍ POUSTEVNA, LIPOVÁ, LOBENDAVA, MIKULÁŠOVICE, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV.

-         Ukládání pokut v souladu s § 42 a přestupky a § 42b správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

-         Jedná se o činnosti na úseku správních poplatků a pokut, které jsou uvedeny v příloze č. I oddíl 17.06. Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk na webových stránkách v části Městský úřad.

4)     Úsek dopravní koncepce a obslužnosti

-         Zajišťování výkonu státní správy na úseku dopravní koncepce a obslužnosti ve správním obvodu obcí RUMBURK, KRÁSNÁ LÍPA, JIŘÍKOV, STARÉ KŘEČANY, DOUBICE, ŠLUKNOV, DOLNÍ POUSTEVNA, LIPOVÁ, LOBENDAVA, MIKULÁŠOVICE, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV.

-         Jedná se o činnosti na úseku dopravní koncepce a obslužnosti, které jsou uvedeny v příloze č. I oddíl 17.07. Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk na webových stránkách v části Městský úřad.

5)     Úsek státní správa ve věcech místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

-         Zjišťování výkonu státní správy na úseku stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rozšířené působnosti ve správním obvodu obcí RUMBURK, KRÁSNÁ LÍPA, JIŘÍKOV, STARÉ KŘEČANY, DOUBICE, ŠLUKNOV, DOLNÍ POUSTEVNA, LIPOVÁ, LOBENDAVA, MIKULÁŠOVICE, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV.

Žádosti a formuláře - Odbor stavební úřad

Oficiální stránky města Rumburk | Městský úřad Rumburk | tř. 9. května 1366/48 | 408 01 | Rumburk | tel: +420 412 356 211
Valid HTML 4.01 Transitional Seo servis
powered by Josef Herák | 2010